Miluju práci, dokážu celý hodiny sedět a dívat se na ní...

Září 2007

Portrét Murtagha

28. září 2007 v 22:43 Já + moje výtvory
Při hodině Estetické výchovy jsme dostali za úkol nakreslit portrét. Měli jsme si přinést nějaký obrázek, který budeme později malovat, ale já na to zapomněla... Naštěstí však nosím v penále malé obrázky Murtagha. A protože Murtagha miluju, tak jsem se rozhodla to zkusit.
A tady se můžete podívat, jak mi to šlo.;-)
Tohle byla moje předloha...
Tak, nejprve jsem si vše načrtla obyčejnou tužkou...
Potom jsem si vzala tuž a celé to obtáhla...
Když jsem vše obtáhla, začala jsem vybarvovat a stínovat...
Upravovala jsem stíny a vybarvila rty...
Pak už jsem jen použila bílou temperu, abych dodala lesk jeho očím a rtům a nadepsala papír jeho jménem.:-)

Úryvky s Murtaghem

22. září 2007 v 22:11 Murtagh
Eragon se vyškrábal na kolena a uviděl, že na druhé straně ohně sedí nějaký mladík.
Cizinec v ošoupaných šatech působil klidným, sebejistým dojmem. V rukou měl luk a u boku jedenapůlruční meč. V klíně mu ležel roh se stříbrným kováním a z boty mu vyčuhovala rukojeť dýky. Vážnou tvář a divoké oči měl lemované prameny hnědých vlasů. Zdál se být o pár let starší než Eragon a asi o palec vyšší. Za ním stál uvázaný šedý kůň. Cizinec ostražitě sledoval Safiru.
"Kdo jsi?" zeptal se Eragon a opatrně se nadechl.
Cizincovy ruce sevřely luk. "Murtagh." Jeho hlas byl hluboký a vyrovnaný, kupodivu plný citu.
Eragon si protáhl ruce pod nohama, aby je měl před sebou. Zaťal zuby, protože znovu ucítil palčivou bolest v boku. "Proč jsi nám pomohl?"
"Nejste jediní nepřátelé, které ra'zakové mají. Stopoval jsem je."
"Ty víš, kdo jsou?"
"Ano."
Eragon se zaměřil na provazy, jimiž měl svázaná zápěstí, a připravil se ke kouzlu. Zaváhal, neboť věděl, že Murtagh na něj upírá oči, ale pak usoudil, že na tom nezáleží. "Jierda!" zabručel. Lana na zápěstích okamžitě praskla. Promnul si ruce a zápěstí, aby se mu zase prokrvily.
Murtagh se pomalu nadechl. Eragon se narovnal a pokusil vstát, ale žebra ho nesnesitelně pálila. Klesl zpátky na zem a ztěžka oddechoval se zaťatými zuby. Murtagh se mu pokusil přijít na pomoc, ale Safira ho s výhružným zavrčením zastavila. "Byl bych ti pomohl už dřív, ale tvůj drak mě k tobě nepustil."
"Jmenuje se Safira," procedil Eragon mezi zuby a obrátil se k ní. A teď už ho pusť! Tohle sám nezvládnu. Krom toho nám zachránil život. Safira znovu zavrčela, ale složila křídla a ustoupila. Murtagh vykročil vpřed, ale nespouštěl z ní oči.
Chytil Eragona za paži a jemně ho zvedl na nohy. Eragon vyjekl bolestí; bez opory by upadl. Přešli k ohni, kde na zádech ležel Brom. "Jak je na tom?" zeptal se Eragon.
"Špatně," řekl Murtagh a opatrně Eragona usazoval. "Nůž mu projel přesně mezi žebry. Za chviličku se na něj můžeš podívat, ale nejdřív bychom měli zjistit jakou škodu napáchali ra'zakové na tobě." Pomohl Eragonovi odhrnout košili a pak hvízdl. "Ouvej!"
"Ouvej," souhlasil chabě Eragon. Po celém levém boku se mu táhla skvrnitá podlitina. Kůži měl zarudlou, nateklou a na několika místech sedřenou. Murtagh položil ruku na modřinu a jemně ji zmáčkl. Eragon vykřikl a Safira varovně zavrčela.
Murtagh na Safiru letmo pohlédl a rychle sáhl po přikrývce. "Myslím, že máš zlomených pár žeber. Těžko říct, ale nejmíň dvě, možná tři. Máš štěstí, že nekašleš krev." Natrhal přikrývku na proužky a ovázal Eragonovi hrudník.
Eragon si stáhl košili. "Jo... to mám štěstí."
..................................................................................................................
Murtagh vzhlédl od králíka, kterého právě stahoval z kůže, a přimhouřil oči. "Ten meč - můžu se na něj podívat?" zeptal se a otřel si ruce.
Eragon zaváhal. Neměl chuť vzdávat se své zbraně byť jen na okamžik, ale nakonec přikývl. Murtagh si soustředěně prohlížel symbol na čepeli. Tvář mu najednou potemněla. "Kde jsi ho vzal?"
"Dal mi ho Brom. Proč?"
Murtagh zastrčil meč zpátky do pochvy a rozzlobeně zkřížil paže na prsou. Ztěžka oddechoval. "Ten meč," řekl rozrušeně, "kdysi býval stejně slavný jako jeho majitel. Poslední Jezdec, který jej nosil byl Morzan - nemilosrdný, krutý muž. Myslel jsem, že jsi nepřítel Království, a pak zjistím, že nosíš meč potřísněný krví - meč Krvopřísežníka!"
Eragon znepokojeně pohlédl na Zar'roc. Došlo mu, že ho Brom musel vzít Morzanovi po jejich souboji v Gil'eadu. "Brom mi nikdy neřekl, kde k němu přišel," odpověděl po pravdě. "Neměl jsem ani ponětí, že byl Morzanův."
"Nikdy ti to neřekl?" zeptal se Murtagh s nevěřícím tónem v hlase. Eragon zavrtěl hlavou. "To je divné. Nenapadá mě žádný důvod, proč by ti to měl tajit."
"Ani mě ne. Ale on měl spoustu tajemství," řekl Eragon. Znepokojovalo ho, že drží v ruce meč muže, který zradil Jezdce Galbatorixovi. Tenhle meč pravděpodobně ve své době zabil mnoho Jezdců, pomyslel si zhnuseně. Ale co je horší, mnoho draků! "I tak si ho nechám. Nemám svůj vlastní meč. Než si nějaký pořídím, budu používat Zar'roc."
Murtagh sebou trhl, když Eragon vyslovil to jméno. "Je to tvá volba," uzavřel a s pohledem zabodnutým do země se vrátil ke stahování králíka.
.................................................................................................................
Natáhl si tuniku a vrátil se k ohýnku, který si rozdělali. Seděl u něj Murtagh a ořezával kus dřeva. Eragon vytasil Zar'roc. Murtagh zpozorněl, i když ve tváři nedal znát žádné znepokojení. "Když jsem teď konečně nabral síly, nechtěl by sis zabojovat?" zeptal se Eragon.
Murtagh odhodil dřevo stranou. "S ostrými meči? Mohli bychom jeden druhého zabít."
"Pojď, dej mi ten svůj," pobídl ho Eragon. Murtagh zaváhal, ale pak mu podal jedenapůlruční meč. Eragon kouzlem zajistil hrany tak, jak ho to naučil Brom. Když si Murtagh udiveně prohlížel čepel, Eragon ho ubezpečil: "Až skončíme, zase to spravím."
Murtagh zkontroloval, zda má meč vyvážený. Spokojeně řekl: "Bude to dobré." Eragon zabezpečil Zar'roc, zaujal přikrčený postoj a ohnal se Murtaghovi po rameni. Jejich meče se střetly ve vzduchu. Eragon se s mávnutím meče stáhl, pak znovu vyrazil a sekl, Murtagh odrazil útok a odskočil.
Je pěkně rychlý! pomyslel si Eragon.
Postupovali tam i zpět a pokoušeli se jeden druhého přemoci. Po obzvlášť prudké výměně ran se Murtagh najednou rozesmál. Nejenže ani jeden z nich nedokázal získat výhodu, ale meli tak vyrovnané síly, že se i stejně rychle unavovali. Zašklebením dávali druhému najevo uznání za pěkný úder a bojovali dál, dokud neměli ruce jako z olova a neřinul se z nich pot.
Nakonec Eragon zvolal: "Dost, konec!" Murtagh se zastavil uprostřed máchnutí a celý udýchaný si sedl. Eragon se skácel na zem a hruď se mu prudce zdvihala. Žádný z jeho zápasů s Bromem nebyl tak úporný.
Murtagh se zhluboka nadechl: "Jsi skvělý! Celý svůj život jsem se učil boji s mečem, ale nikdy jsem nebojoval s někým, jako jsi ty. Kdybys chtěl, mohl bys být králův mečířský mistr."
"Ty jsi stejně tak dobrý," poznamenal Eragon a stále ještě lapal po dechu. "Ten muž, co tě učil, Tornak, si mohl vydělat jmění na šermířské škole. Lidé by přicházeli ze všech končin Alagaesie, aby se u něj učili."
"Je mrtvý," řekl Murtagh krátce.
"To je mi líto."
A tak si zvykli po večerech bojovat, díky čemuž byli svěží a jako šermířská dvojice sehraní.
...................................................................................................................
"Ale jestli nic neuděláne, zemře! Pokud je to pro koně příliš náročné, může Safira s Aryou a se mnou letět napřed; apoň bychom se k Vardenům dostali včas. Mohl bys nás dohonit během několika dní."
Murtagh zabručel a zkřížil paže. "Samozřejmě. Osel Murtagh. Murtagh - vodič koní. Mělo mi dojít, že je to vše, k čemu jsem teď dobrý. Ale neměli bychom zapomínat na to, že teď už po mně pátrá každý voják v Království, protože ty se nedokážeš sám bránit a já musel jet s tebou a chránit tě. Ano, předpokládám, že teď už se jen budu řídit tvými rozkazy a budu se v pozadí starat o koně jako správný sluha."
Eragona vyvedla z míry nečekaná jízlivost v Murtaghově hlase. "Co je to s tebou? Jsem ti vděčný za to , co jsi udělal. Nemáš důvod se na mě zlobit! Neprosil jsem tě, abys mě doprovázel nebo zachraňoval z Gil'eadu. Sám ses tak rozhodl. K ničemu jsem tě nenutil."
"Ó, přímo ne. Ale co jsem mohl jiného dělat, než ti pomoci s ra'zaky? A později v Gil'eadu, jak bych mohl odjet s čistým svědomím? Problém je," řekl Murtagh a zapíchl prst Eragonovi do prsou, "že ty svou naprostou bezmocí každého přinutíš, aby se o tebe staral!"
Ta slova zranila Eragonovu hrdost; cítil totiž, že je v nich zrnko pravdy. "Nedotýkej se mě," zavrčel.
Murtagh se drsně zasmál. Nebo co, dáš mi ránu? Netrefil by ses ani do cihlové zdi." Znovu do Eragona strčil, ale ten ho popadl za paži a praštil ho do břicha.
"Říkal jsem, nesahej na mě!"
Murtagh se svíjel a klel. Pak se s výkřikem vrhl na Eragona. Spadli v propletenci nohou a rukou a tloukli jeden do druhého. Eragon chtěl kopnout Murtagha do pravé kyčle, ale minul a vrazil nohou do ohně. Vzduchem se rozletěly jiskry a žhavé uhlíky.
Bojovali na zemi dál a oba se pokoušeli získat převahu. Eragonovi se podařilo dostat nohy pod Murtaghovu hruď a silně ho kopnout. Murtagh přeletěl Eragonovi přes hlavu a dopadl s pořádným žuchnutím přímo na záda.
Vyrazilo mu to dech. Strnule se překulil na nohy, pak se otočil čelem k Eragonovi a ztěžka oddechoval. Znovu byli oba připraveni zaútočit. Vtom mezi ně Safira švihla ocasem a mocně při tom zařvala. Eragon si jí nevšímal a zkusil přeskočit její ocas, ale ve vzduchu ho zachytila pracka s drápy a srazila ho zpět na zem.
Tak dost!
Marně se snažil odtlačit Safiřinu svalnatou nohu ze svých prsou a viděl, že stejným způsobem přišpendlila k zemi i Murtagha.
......................................................................................................................
Eragon neochotně otočil hlavu k Murtaghovi a ucítil v koutku úst krev. Murtagh odvrátil pohled a vzhlédl k nebi. "Takže, pustí nás?"
"Ne, ne dokud si nepromluvíme... Chce, abych se tě zeptal, v čem je skutečně problém," řekl rozpačitě Eragon.
Safira souhlasně zavrčela a dál hleděla na Murtagha. Nedokázal uniknout jejímu pronikavému pohledu. Nakonec pokrčil rameny a něco si zamumlal pod vousy. Safira zatlačila na jeho prsa a její ocas prosvištěl vzduchem. Murtagh po ní vrhl vzteklý pohled a pak zdráhavě řekl o něco hlasitěji: "Už jsem to říkal. Nechci jít k Vardenům."
Eragon se zamračil. Tohle je celý ten problém? "Nechceš... nebo nemůžeš?"
Murtagh se pokusil odstrčit ze sebe Safiřinu nohu, pak ale zaklel a vzdal to. "Nechci! Budou po mně chtít věci, které jim nemohu dát."
"Ukradl jsi jim něco?"
"Kéž by to bylo tak prosté."
Eragon podrážděně zakoulel očima. "Dobrá, tak oč tedy jde? Zabil jsi někoho významného nebo jsi lehával se špatnou ženou?"
"Ne, narodil jsem se," řekl Murtagh tajemně. Znovu zatlačil na Safiru. Tentokrát už je oba pustila. Pod jejím přísným pohledem se oba postavili a oprášili si špínu ze zad.
"Vyhýbáš se otázce," řekl Eragon a zlehka se dotkl roztrženého rtu.
"No a co?" odplivl si Murtagh a odkráčel k okraji tábořiště. Po chvíli si povzdechl. "Nezáleží na tom, proč jsem se ocitl v téhle nepříjemné situaci, ale mohu ti říct, že Vardenové by mě nepřivítali, i kdybych jim nesl královu hlavu. No," připustil, "možná by mě přeci jen zdvořile uvítali a pustili mě mezi sebe, ale důvěřovat mi? To nikdy. A kdybych přišel zaméně příznivých okolností, než jsou třeba ty současné, pravděpodobně by mě rovnou dali do želez."
"Neřekneš mi, co za tím je?" zeptal se Eragon. "Také jsem udělal věci, na které nejsem zrovna pyšný, takže soudit tě nebudu."
Murtagh pomalu zavrtěl hlavou a oči se mu zaleskly. "Tohle je jiné. Já jsem neudělal nic, čím bych si zasloužil takové zacházení, i když by bylo snažší to odčinit, kdyby tomu tak bylo. Ne... mým jediným a nejhorším proviněním je jen to, že existuji." Odmlčel se a rozechvěle se nadechl. "Víš, můj otec..."
......................................................................................................................
"Je před námi nějaké údolí nebo soutěska, kudy mohu utéct?"
Eragon se usilovně snažil vzpomenout, zda viděl nějaké trhliny v hřebenech kolem; na Murtaghovo dilema v tu chvíli ani nepomyslel. "Je tma," začal vyhýbavě a vyhnul se nízké větvi, "takže mi mohlo něco uniknout, ale... není."
Murtagh hlasitě zaklel, prudce zastavil a přitáhl koním uzdy, dokud se také nezastavili. "Chceš říct, že nemůžu jít jinam než k Vardenům?"
"Ano, ale nezastavuj se. Urgalové jsou nám v patách!"
"To tedy ne!" řekl vztekle Murtagh a prudce zabodl Eragonovi prst do prsou. "Říkal jsem ti, že k Vardenům nepůjdu, ale tys pokračoval dál a uvěznil mě mezi kladivem a kovadlinou! To ty jsi viděl elfčiny vzpomínky. Proč jsi mi neřekl, že je to slepá ulička?"
Eragon se při tom útoku dopálil a odsekl: "Věděl jsem jenom, kam máme jít, ne co leží po cestě. Neobviňuj mě za něco, co sis sám vybral."
Murtagh zaklel a rozzuřeně se odvrátil. Eragon viděl jen nehybnou, sehnutou postavu. On sám měl ramena vypjatá a po straně mu na krku pulsovala žíla. Se vzrůstající netrpělivostí dal ruce v bok.
Proč jste zastavili? zeptala se znepokojeně Safira.
Neruš mě. "Co máš s Vardeny za spor? Nemůže to být tak hrozné, abys to zkrýval dokonce i teď. Raději bys bojoval s Kully, než abys to prozradil? Kolikrát se ještě o tom budeme muset bavit, než mi začneš důvěřovat?"
Dlouho bylo ticho.
Urgalové! připomněla jim naléhavě Safira.
Já vím, řekl Eragon, který se snažil potlačit vztek. Ale tohle musíme dořešit.
Rychle, pospěšte si.
"Murtaghu," řekl Eragon naléhavě, "pokud nechceš zemřít, musíme jít k Vardenům. Než k nim přijdu, musím vědět, jak se k tobě postaví. Bude to dost nebezpečné i bez zbytečných překvapení."
Konečně se Murtagh obrátil k Eragonovi. Ztěžka a rychle dýchal, jako vlk zahnaný do kouta. Odmlčel se a pak řekl ztrápeně: "Máš právo to vědět. Jsem... jsem syn Morzana, prvního a posledního z Křivopřísežných".

Novodobý Eragon - Absolutní bomba!!!:-D

21. září 2007 v 21:20 Murtaghovo fórum na lidé.cz!!!
Tak takhle to dopadá, když nemaj holky co dělat a mají moc fantasie!:-D
RE: :-(
co neví, z toho nemůže mít depku. Do alagaesie je to přece jenom trochu daleko (a nemají tam net)
RE: :-(
Kdo ví zase až takovej zapadakov to nebude, tak mozna ze tam net maji??? :-))
RE: :-(
No jasně že je třeba Galbatorix na hradě otevřel Elektroworld nebo Datart...
RE: :-(
no... nevim nevim... Roran se posadil k obecnímu počítači v Carvahallu, našel stránku google.al a zadal: ra´zakové... 8-)
RE: :-(
pak si obědnal bazuku a vystartoval na ně.....
RE: :-(
a po cestě se ještě stihnul zastavit v Yazuaku, opět se tam nakopnout na síť a zavirovat stránku Helgrind.com velkým neonovým nápisem : ZLO PŘICHÁZÍ
RE: :-(
A pak si někdo z Carvahall.net stáhnul antivirus a bylo po srandě...
RE: :-(
ale to už bylo roranovi fuk, protože dorazil k ra´zakům a bazukou jim sdělil, co tím myslel. Vzhledem k tomu, že se chovali poněkud neprůstřelně, uvědomil si, že jsou jen digitální a pak jim pomocí programu, který stahoval pomalou rychlostí z ellesmera.net, zkratoval programy...
RE: :-(
:-D:-D Najednou kde se vzala tu se vzala stála tam Katrina..no a Roran se tak lek že zařval na celej les a v tom přiběhli Urgalové..
RE: :-(
Roran nebyl schopen pohybu... když vtom k němu Katrina přiskočila, vyrvala mu bazuku, nastudoval návd a jala se pálit do urgalů... Když Roran zjistil, že je postradatelný, zdeprimovalo ho to natolik, že hodil po posledním urgalovi obrazovkou pc a rozmlátil mu držku...
RE: :-(
To ale asi nebyl nejlepší nápad protožer na jeho milovanou vystříkla krev a zormazala jí makeup...Roran si najedou uvědomil že nemůže na internet a tak vzal Káťu a namířil si to do Surdy protože se chtěl podívat na nejnovější zprávy které mu posílali jeho přátelé na icq..
RE: :-(
Ovšem po tom, co ve zničeném duševním stavu dorazil do Surdy, vlekouce za sebou kvílící Katrinu, která se odmítla hnout, dokud jí nepůjčí mobil, aby si mohla objednat novou kosmetiku, a nenechala si vysvětlit, že Roran všechen kredit prokecal s Horstem, zjistil, že na jediném surdském pc sedí Nasuada a zatrvrzele tam odmítá kohokoliv pustit...
RE: :-(
Zatímco Katrina horečnatě nadávala, Roran sledoval Nasaudu jak paří na Kompu "Prince of persia" a odmítá se hnout....prototže už ho to nebavilo vydal se do města aby našel nějakou drogerii ve které je možné dobít si kredit....
RE: :-(
trvalo mu velmi dlouho než vůbec získal údaje o poloze drogerky. Když tam konečně s velkým vypětím dorazail, zjistil, že její střecha už neexistujeji a že celou místnost zabírá ten debil Eragon a vybírají se Safirou kartáček na zuby a šampon. Věnoval zúčastněný pohled venku stojícím, zdrceně se tvářícím prodavačkám a vydal se hledat nejbližší trafiku...
RE: :-(
Trafika byla až nadruhém konci města a právě ji okupovala Arya která dobíjela všechna čísla ve své nablískané motorole. Pro Rorana bylo čekání tak mučivé že začal počítat žiletky na svém holicím strojku což nebylo lehké jelikož uměl počítat jen do dvou...
RE: :-(
když už si jednu z těch dvou, co napočítal, držel u krku, stal se svědkem neobvyklého výjevu- Arya se pustila do flirtování s elfem-trafikantem, což by bylo přijatelné pro všechny kromě přicházejícího Eragona, který si šel koupit výtisk alegeaia news, protože Nasuada stále neopustila comp. Když tu hnusnou věc uviděl, vytáhnul prodavače za vlasy ven a začal do něj bezohledně bušit elf neelf. roran využil příležitost, vběhl do trafiky a čmajznul go kupon...
RE: :-(
kredit byl tedy během okamžiku nabitý, když vyšel ven z trafiky uviděl že kolem Eragona a Elfa se udělal hlouček novinářů, Roran využil příležitosti a výtáhl z Aryi že je v Surdě ještě jeden počítač který vlastní známý počítačový hacker Murtagh...
RE: :-(
Roran tedy absolvoval zdrcující cestu přes půl hlavního města a do toho všeho nemohl Murtahga najít, protože to pc ukradl Galbatorixovi z Datartu a teď se momentálně skrýval. Zhruba v polovině hlavního města se konečně dozvěděl, kde dotyčný Murtagh žije. Šel tam, ale z příjemného snění o icq ho vytrhl hlas: "Tak ty bys chtěl na comp jo?"...
RE: :-(
Roran leknutím vyjekl a při pokusu o útěk zakopl o koště...Tmavovlasý cizinec o němž se domníval že je Murtagh mu pomohl vstát a zopakoval mu otázku. Roran odpověděl:"No to bych fakt rád no!" a doufal v nemožné...
RE: :-(
Murtagh vypadal, že má hodně co rozmýšlet, ale potom modlícímu se Roranovi řekl: "pokud mi přineseš mojí empétrojku, co mi zabavil ten debil král Orrin na rozřezání za účelem vědy, neporušenou i se sluchátkama, a přitom mě nepráskneš, můžeme se dohodnout" ...
RE: :-(
Roran zdrceně opustil Murtaghovu luxusní, dobře schovanou chajdu a namířil si to na Hrad krále orrina. Šel kolem trafiky kde ještě na zemi leželi elfovi-trafikantovi bílé(trochu od krve umazané) zuby. Najednou mu došlo že krále asi jen tak nedonutí aby mu Mp3ojku vydal a tak si pomocí nového kreditu objednal ultralehký kulomet..
RE: :-(
Hned, jamile se kulometu dočkal, kouknul kolem sebe, na kom by se dal vyzkoušet... a sejmul první elfku, co měla tu smůlu, že šla kolem (Roranu ž ji určitě někde viděl.. taková kráva.. jakže se to jmenovala? Islanzadí?) Uznale zaplatil za dodávku, vyhnul se Katrině, která postávala s kámoškama před obchodem s poslední módou, a vydal se na hrad borromeo
RE: :-(
Před hradem stáli na stráži dva chudáci, kterým Roran mrknutím oka, naplnil orgány olovem. Když se mu nějakým zvláštním způsobem podařilo otevřít padací most, vkradl se do hradu a jal se ho prohledávat...
RE: :-(
Snažil se tvářit tak nenápadně,jak jen to jde, a tvářil se ,že ten kulomet vůbec nenese on... zhruba po hodině se dostal při prohlídce do jakési místnosti,která vypadala jako laboratoř. Procházel mezi baňkami a tím zbytkem, když se mu najednou povedlo něco shodit... "Je tam někdo?" z vedljší uličky se vynořil tvor se skalpelem v ruce...
RE: :-(
Roran rychle nabyl kulomet a mířil směrem k osobě... "Naval Mp3ojku a nečum!" vyjekl trochu přiškrceně. Osoba zvedal ruce na znamení že se vzdává a skalpel cinkl o zem. Pravděpodobně Orrin se pomalými pohyby přiblížil ke stolu na němž ležel malý předmět..
RE: :-(
Roran zatajil dech... mp3 o 2gb byla ještě absolutně npoškozená, jen něco na ní nesedělo. Když se k němu zjevně zděšený Orrin došoural s předmětem v ruce, všiml si Roran, co to bylo. "kde jsou sluchátka?" vyjel a snažil se, aby to znělo hrozivě...
RE: :-(
Orrin vyděšeně zamrkal a vykoktal ze sebo akorát: "No..víte, totiž..." Roran zrudl vzteky a téměř zmáčkl spoušť, popadl Mp3 ,rázně chopil Orrinův krk a začal ho fackovat. "Jestli mi je nevrátíš v celku tak si mě nepřej!" zařval Roran a najednou si všiml čehosi napůl rozebraného na stole. Když se podíval pozorněji rozpoznal sluchátka. "Sprav to!" procedil Roran skrz zuby...
RE: :-(
orrin se nervózně pustil do spravování. Dost se mu třásly ruce a každou chvíli mu něco spadlo na zem. Rorana po chvíli přestalo bavit soustředit se na míření a začal si přelévat nějaké tekutiny z baňky do baňky, přičemž měl kulomet pořád na dosah. Orrin se na něj podíval, vyjeknul, pustil hotové sluchátko, takže se zase roztřískalo, vytáhnul mobil značky alcatel nebo tak něco a začal volat opravnu elektro... a tým pyrotechniků...
RE: :-(
Roran si všimnul Orrinovi aktivity a mobil mu vzal, podíval se na rozbité sluchátko a pak spátky na Orrina...ten jen pokrčil rameny a pustil se do opravy. Mezitím začala baňka se kterou si Roran hrál nějak divně bublat a syčet...nervózně se vzdálilo několik kroků od stolu a popadl kulomet když do laborky vtrhli nějací lidé v pláštích..
RE: :-(
Ačkoliv začali smířlivě mávat rukama, Roran to nervově nevydržel, celkem nesmířlivě zamával kulometem a postřílel valnou většinu lidí v plášti a půl místnosti... "vybouchne to!! Za pět minut!!" zařval poslední přežívající s výrazem spasitele a zmizel. Když to slyšel Orrin, zneklidněl, ale Roran neznal význam slova výbuch a přinutil Orrina pokračovat v opravě...
RE: :-(
Orrinovi ruce byly rychlejší než světlo a během okamžiku opravil sluchátko, problém byl že nomohl naleznout součástku z druhého. Nervózně prohledával okolí stolu zatímco Roran se jako největší borec na světě opíral o kulomet a zkoumal tvary svých nehtů...
RE: :-(
Orrin se žalostně podíval na Rorana- který sevěnoval spíš úvahám o manikúře a nepůsobil dojmem, že by třeba chtěl hledat. Rozhodl se, že uteče. Roran na něj bleskurychle namířil külomet, což aninemusel, neboť se Orrin oněco přerazil. o chybějící součástku. Roran se na něj zatvářil tak, jak považoval za drsné a Orrin se odevzdaně pustil do práce, kulomet je pořád dost silná motivace. Zbývala minuta...
RE: :-(
Orrin neměl přehled o tom co dělá a doufal že vše dělá tak jak má. Roran se zas ponořil do snů o hygieně a vše s ní související. Náhle Orrin výtězoslavně vykřikl a držel sluchátka v ruce. Roran je čmajznul a s kulometem v ruce pomalu ale jistě opouštěl laborku. Jelikož se Orrin pokusil o útěk, Roran mu jednu praštil a on se zhroutil v bezvědomí....
RE: :-(
Vtom se před roranem zjevila zářící bílá postava v dlouhém plášti. "Tati?ů zeptal se Roran nevěřícně. "vypadni Rorane, máš na to 20 vteřin" sdělil mu prostě Gero, zablikal a zmizel. Roran zděšeně popadl kulomet, mp3 a sluchátka a z náhlého impulsu vyskočil z okna (první patro)...
RE: :-(
Ozval se ohlušující výbuch a Rorana zasypal popel. Když vstal o ohlédl se byl velmi rád že tu to okno bylo, ačkoliv po něm zůstala jen díra ,byl si naprosto jist že tam bylo. Spadl mu kámen ze srdce když zjistil že má všechny končetiny a ještě k nim jako bonus mp3ojku a sluchátka...
RE: :-(
celý šťastný se rozběhnul k Murtaghově luxusní chýši, přičemž ho na silnici málem porazila záchranka, za kterou se řítil pás novinářů. Tentokrát už doufal, že se konečně dostane na icq... už stál před Murtaghovým baráčkem, a chystal se vsotupit, když mu něco došlo... Gero byl projekce!! Ale kdo...? "Á, to jsi ty...máš empétrojku?"...
RE: :-(
Roran se v zamyšleném stavu díval jako "bigest idiot on a world" kterému jedna moucha která zrovna letěla kolem málem vlétla do otevřené tlamky. Murtagh s ním musel zatřást aby znovu nabyl vědomí. " Jo tady máš tu svojí empétrosku...teda chci říct empétrojku". Murtagh se rozzářil a zavedl Rorana k počítači..
RE: :-(
Byl to dost nový typ s velkou rychlostí internetu a Roran právě prožíval jeden ze svých nejšťastnějších dnů. První, co udělal, bylo, že zašel na e-mail (Roran@seznam.cz).Nic... hned ptom okouknul icg, nakterém byla zpráva od Albriecha... Roran se ponořil do tajů icq a snažil se nevnímat dosti hlasitý zpěv z vedlejší místnosti...
RE: :-(
Roran skoro začal nadšením slintat tak, že málem utopil klávesnici. S podivnou jiskrou v oku putoval internetem, hledat nejrůznější novinky a kecal snad s každym občanem Carvahallu. Náhle ho však opět zpražila vzpomínka na projekci Gera. V tom okamžiku udělal něco co sám nečekal - zamyslel se... Právě v tu chvíli mu přišla smska ze skyrytého čísla :" zachrana v pravou chvili ze?"
RE: :-(
"No to jo" přiznal Roran v odpovědi "kdo jsi?" zavřel reklamu na kondomy, napsal do místnosti carvahall mmnt a uložil si za úkol meditaci až do příchodu zprávy
RE: :-(
To ovšem nebyl zrovna skvostný nápad...smska ne a ne přijít až nakonec: "co je ti potom?". Roran rychle přemíšlel co mu po tom vlastně je a když nic nevybral rozhodl se odpovědět :"všechno.."..
RE: :-(
"nikdy to neuhodneš!!!" přišla po mintutě další smska. Roran se bezradně zadíval na monitor počítače, ne kterém se objevil ve složce zprávy nový text: král Surdy přežil výbuch! Kdo stojí za atentátem? atd... a snažil se na něco přijít
RE: :-(
Všechnu tu spiritualitu poněkud ničil Murtagh kterého zavřené dveře nezbavily nadšení a dál pořvával něco, co Roran i přes zeď identifikoval jako Elven hotel... díval se na nápis v kouli: "Hmm.. to je zvláštní otázka, ale odpovím. Byl to člověk, kterého znáš tak dobře, jak to jen jde... i když možná ne... úspěšnost předpovědi je 25 procent... víc tahle stránka nesvede... nejspíš virus, sorry hochu zajdi za Angelou..." Přes duchovně zbarvenou stránku naskočila reklama na film Velcí ptáci z Uru´baenu..
RE: :-(
Roran zdrceně poklepával prstama o myš dokud nezjistil že je poněkud živá a tak uchopil tu správnou. V přemýšlení ho poněkud rušili vysoké tóny vycházející z Murtaghových ůst a tak se rozhodl zavřít dveře do pokoje. Otevřel stránku s věštící koulí a zeptal se : " kdo mě zachránil v laboratoři?" chvíli nic a pak se zjevila odpověď...Roran nevěřil vlastním očím...
((RE: :-(
Alien: zpívá si u mp3... no dobře, asi jsem neměla na začátek dávat Rorana, ale nevěděla jsem, jaký tohle bude mít důsledky))
RE: :-(
"Angela...kdo by to mohl být?" přemýšlel Roran. Zadal stránku dotazynaBroma.al, chopil klávesnici a jal se chatovat s Bromem. " Inu Angela žila...možná ještě žije někde na okraji pouště Hadarak pokud mi pamět stále slouží.." řekl Brom. Roran se rozhodl že takovou štreku nepůjde sám...
RE: :-(
a doufal, že Bromovi paměť slouží, neboť do Hadaraku to bylo trochu z ruky. Ale Roran už věděl, co dělat. Vrazil do vedlejší místnosti a v křesle sedící Murtagh mu věnoval zvídavý pohled. "Ty!" ukázal na něj Roran. "Sbal notebook, toho draka, co si držíš za barákem, a jedeme za Angelou!!"
RE: :-(
Murtagh učinil co mu Roran nakázal a trochu nejistě civěl , Roran jen zvedl své, od výbuchu opálené, obočí a zamrkal. Murtagh pochopil že nejspíš neudělal dobře když se rozhodl s Roranem cestovat a tak šel raději za Trnem na dvůr..
RE: :-(
první, co udělal Trn, když ho uviděl, bylo, že mu málem připekl vlasy k hlavě a seřval ho za to, že jen sedí u notebooku a poslouchá tak ztřeštěnou hudbu... Za normálních okolností by z toho byla hádka, ale Murtagh se nechtěl zatěžovat ještě tímhle...
Zatím Murtagh ve svém pokojíčku balil, když najednoi zaslechl ode dveří hlas: "Jdeš někam, lásko?"
RE: :-(
Murtagh nebyl zrovna svatoušek a jen podle hlasu si nedokázal vzpomenout ,která vesnická kost právě klepe na jeho dveře. Když se však osoba ozvala podruhé, jasně v ní rozpoznal Eragona! Popadl Rorana, batoh a nějaký ten kufřík, a vyskočil oknem z pokojíku hned na mítinu v lesíku za domem...." Já nejsem teplej přísahám!" vysvětlil pohotově Murtagh"...
RE: :-(
"Ale já jo... to je kvůli Arye..já ti nic neudělám... já tě mám rád!" hulákal za ním Eragon, ale Murtagh to nevnímal, hodil Rorana i sebe na Trna a vyletěli k poušti Hadarak hledat záchranu, ale netrvalo dlouho a Roran poklepal Murtaghovi na rameno a řekl pohřebním hlasem "otoč se" a za nimi se řítili...
RE: :-(
a to s balením byl překec, měl si balit Roran, ale já už bych to takhle nechala
RE: :-(
njn teď jsme udělali z Eragona bukvičku ,ale dobře mu tak...
RE: :-(
"Eragon a Safira"! Vykřikl Murtagh a zbledl. "Už letím miláčku": volal láskyplně Eragon. Roran byl znechucen informací o svém zbuzlém bartranci a radši začal myslel na něco jiného , když v tom udělal Trn salto s dvojitým flipem a odkličkoval za mraky aby skryl své dvy svěřence před blížící se pohromou...
RE: :-(
Blížící se pohroma se zarazila, ale jen na tu chvíli, než vytáhlaz báglu GPS, hnána erotickými touhami nakopla nebohou Safiru do boku tak, že to i ucítila a začala směrovat do mraků podle malých teček na dsisplayi
Mezitím se Roran uklidňoval myšlenkami na Katrinu, ale moc mu to nešlo, neboť se z ní každou chvíli stal chlap, Murtagovi bylo blbě a Trn prchal, jako by šlo o jeho počestnost...
.......... Jak se příběh vyvíjí dál? Na to se podívejte na ''Novodobý Eragon - Absolutní bomba 2'' :-D

Něco málo o fóru

21. září 2007 v 20:43 Murtaghovo fórum na lidé.cz!!!
Murtagh je úžasná postava, takže není divu, že má svoje vlastní fórum.;-)
Bohužel jeho fórum navštěvuje pouze jedenáct holek - jedenáct oddaných faninek... No, ale to nevadí. Konverzace nevázne, je sranda a navíc, mám pocit, že nejsem jediná, kdo je do něho cvok!!! Fórum funguje asi sedm měsíců a už máme naběhnuto na jeden tisíc čtyř stý příspěvek.:-)
Takže, pokud si tohle přečtete a jste též fanouškem, Murtaghovo fórum na vás čeká!:-D
Věrné faninky (no, snad mě za ty ikonky holky z fóra nezabijou):

Krásné kreslené postavičky inspirované filmem

20. září 2007 v 22:35 Eragon - film
Některé jsou až nereálně hezké, jiné zase ošklivé a jiné legrační... Ale stejně jsou všechny úžasný! A nemůžu si pomoct, ale ten Murtagh je sladkej jak ve filmu, tak i tady jako kreslená postavička!;-)
No, nejsou roztomilí?!?:-)

Vše o Murtaghovi - TEST (pouze kniha Eragon)

18. září 2007 v 18:13 Testíky:-)
Myslíte si, že o téhle postavě víte všechno? Tak si zkuste vyplnit tento test!:-) Otázky jsou pouze z knihy ERAGON.
Odpovědi prosím pište do komentářů.


Harlan Wilson

8. září 2007 v 20:06 Harlan Wilson
Harlan je kluk, se kterým se skamarádí Lyndsay Lohan. Víc zatím nevím - ale zjistím.:-D

Hectic (2008)

8. září 2007 v 17:14 Hectic (2008)
Nový film s názvem "Hectic" se zatím natáčí. Dokončen by měl být někdy ve druhé polovině příštího roku.:-)
Režie: Richard G. Wright
Hrají: Robin Wright Penn, Garrett Hedlund (Louis), Kevin Durand, Rosanna Arquette a Richard G. Wright
Žánr: Komedie, krimi, drama
O čem to je: Looking for a second chance, a down and out DJ in the late 1980's has fifteen hours until midnight on New Year's Eve to pay off a debt and get out of NYC... or die trying.
O čem to je - český překlad: Roku 1980 hledá vyhozený DJ Louis druhou šanci, má 15 hodin do pů lnoci nového roku, aby splatil dluh a odešel z NYC... nebo zemře.