Miluju práci, dokážu celý hodiny sedět a dívat se na ní...

Úryvky s Murtaghem

22. září 2007 v 22:11 |  Murtagh
Eragon se vyškrábal na kolena a uviděl, že na druhé straně ohně sedí nějaký mladík.
Cizinec v ošoupaných šatech působil klidným, sebejistým dojmem. V rukou měl luk a u boku jedenapůlruční meč. V klíně mu ležel roh se stříbrným kováním a z boty mu vyčuhovala rukojeť dýky. Vážnou tvář a divoké oči měl lemované prameny hnědých vlasů. Zdál se být o pár let starší než Eragon a asi o palec vyšší. Za ním stál uvázaný šedý kůň. Cizinec ostražitě sledoval Safiru.
"Kdo jsi?" zeptal se Eragon a opatrně se nadechl.
Cizincovy ruce sevřely luk. "Murtagh." Jeho hlas byl hluboký a vyrovnaný, kupodivu plný citu.
Eragon si protáhl ruce pod nohama, aby je měl před sebou. Zaťal zuby, protože znovu ucítil palčivou bolest v boku. "Proč jsi nám pomohl?"
"Nejste jediní nepřátelé, které ra'zakové mají. Stopoval jsem je."
"Ty víš, kdo jsou?"
"Ano."
Eragon se zaměřil na provazy, jimiž měl svázaná zápěstí, a připravil se ke kouzlu. Zaváhal, neboť věděl, že Murtagh na něj upírá oči, ale pak usoudil, že na tom nezáleží. "Jierda!" zabručel. Lana na zápěstích okamžitě praskla. Promnul si ruce a zápěstí, aby se mu zase prokrvily.
Murtagh se pomalu nadechl. Eragon se narovnal a pokusil vstát, ale žebra ho nesnesitelně pálila. Klesl zpátky na zem a ztěžka oddechoval se zaťatými zuby. Murtagh se mu pokusil přijít na pomoc, ale Safira ho s výhružným zavrčením zastavila. "Byl bych ti pomohl už dřív, ale tvůj drak mě k tobě nepustil."
"Jmenuje se Safira," procedil Eragon mezi zuby a obrátil se k ní. A teď už ho pusť! Tohle sám nezvládnu. Krom toho nám zachránil život. Safira znovu zavrčela, ale složila křídla a ustoupila. Murtagh vykročil vpřed, ale nespouštěl z ní oči.
Chytil Eragona za paži a jemně ho zvedl na nohy. Eragon vyjekl bolestí; bez opory by upadl. Přešli k ohni, kde na zádech ležel Brom. "Jak je na tom?" zeptal se Eragon.
"Špatně," řekl Murtagh a opatrně Eragona usazoval. "Nůž mu projel přesně mezi žebry. Za chviličku se na něj můžeš podívat, ale nejdřív bychom měli zjistit jakou škodu napáchali ra'zakové na tobě." Pomohl Eragonovi odhrnout košili a pak hvízdl. "Ouvej!"
"Ouvej," souhlasil chabě Eragon. Po celém levém boku se mu táhla skvrnitá podlitina. Kůži měl zarudlou, nateklou a na několika místech sedřenou. Murtagh položil ruku na modřinu a jemně ji zmáčkl. Eragon vykřikl a Safira varovně zavrčela.
Murtagh na Safiru letmo pohlédl a rychle sáhl po přikrývce. "Myslím, že máš zlomených pár žeber. Těžko říct, ale nejmíň dvě, možná tři. Máš štěstí, že nekašleš krev." Natrhal přikrývku na proužky a ovázal Eragonovi hrudník.
Eragon si stáhl košili. "Jo... to mám štěstí."
..................................................................................................................
Murtagh vzhlédl od králíka, kterého právě stahoval z kůže, a přimhouřil oči. "Ten meč - můžu se na něj podívat?" zeptal se a otřel si ruce.
Eragon zaváhal. Neměl chuť vzdávat se své zbraně byť jen na okamžik, ale nakonec přikývl. Murtagh si soustředěně prohlížel symbol na čepeli. Tvář mu najednou potemněla. "Kde jsi ho vzal?"
"Dal mi ho Brom. Proč?"
Murtagh zastrčil meč zpátky do pochvy a rozzlobeně zkřížil paže na prsou. Ztěžka oddechoval. "Ten meč," řekl rozrušeně, "kdysi býval stejně slavný jako jeho majitel. Poslední Jezdec, který jej nosil byl Morzan - nemilosrdný, krutý muž. Myslel jsem, že jsi nepřítel Království, a pak zjistím, že nosíš meč potřísněný krví - meč Krvopřísežníka!"
Eragon znepokojeně pohlédl na Zar'roc. Došlo mu, že ho Brom musel vzít Morzanovi po jejich souboji v Gil'eadu. "Brom mi nikdy neřekl, kde k němu přišel," odpověděl po pravdě. "Neměl jsem ani ponětí, že byl Morzanův."
"Nikdy ti to neřekl?" zeptal se Murtagh s nevěřícím tónem v hlase. Eragon zavrtěl hlavou. "To je divné. Nenapadá mě žádný důvod, proč by ti to měl tajit."
"Ani mě ne. Ale on měl spoustu tajemství," řekl Eragon. Znepokojovalo ho, že drží v ruce meč muže, který zradil Jezdce Galbatorixovi. Tenhle meč pravděpodobně ve své době zabil mnoho Jezdců, pomyslel si zhnuseně. Ale co je horší, mnoho draků! "I tak si ho nechám. Nemám svůj vlastní meč. Než si nějaký pořídím, budu používat Zar'roc."
Murtagh sebou trhl, když Eragon vyslovil to jméno. "Je to tvá volba," uzavřel a s pohledem zabodnutým do země se vrátil ke stahování králíka.
.................................................................................................................
Natáhl si tuniku a vrátil se k ohýnku, který si rozdělali. Seděl u něj Murtagh a ořezával kus dřeva. Eragon vytasil Zar'roc. Murtagh zpozorněl, i když ve tváři nedal znát žádné znepokojení. "Když jsem teď konečně nabral síly, nechtěl by sis zabojovat?" zeptal se Eragon.
Murtagh odhodil dřevo stranou. "S ostrými meči? Mohli bychom jeden druhého zabít."
"Pojď, dej mi ten svůj," pobídl ho Eragon. Murtagh zaváhal, ale pak mu podal jedenapůlruční meč. Eragon kouzlem zajistil hrany tak, jak ho to naučil Brom. Když si Murtagh udiveně prohlížel čepel, Eragon ho ubezpečil: "Až skončíme, zase to spravím."
Murtagh zkontroloval, zda má meč vyvážený. Spokojeně řekl: "Bude to dobré." Eragon zabezpečil Zar'roc, zaujal přikrčený postoj a ohnal se Murtaghovi po rameni. Jejich meče se střetly ve vzduchu. Eragon se s mávnutím meče stáhl, pak znovu vyrazil a sekl, Murtagh odrazil útok a odskočil.
Je pěkně rychlý! pomyslel si Eragon.
Postupovali tam i zpět a pokoušeli se jeden druhého přemoci. Po obzvlášť prudké výměně ran se Murtagh najednou rozesmál. Nejenže ani jeden z nich nedokázal získat výhodu, ale meli tak vyrovnané síly, že se i stejně rychle unavovali. Zašklebením dávali druhému najevo uznání za pěkný úder a bojovali dál, dokud neměli ruce jako z olova a neřinul se z nich pot.
Nakonec Eragon zvolal: "Dost, konec!" Murtagh se zastavil uprostřed máchnutí a celý udýchaný si sedl. Eragon se skácel na zem a hruď se mu prudce zdvihala. Žádný z jeho zápasů s Bromem nebyl tak úporný.
Murtagh se zhluboka nadechl: "Jsi skvělý! Celý svůj život jsem se učil boji s mečem, ale nikdy jsem nebojoval s někým, jako jsi ty. Kdybys chtěl, mohl bys být králův mečířský mistr."
"Ty jsi stejně tak dobrý," poznamenal Eragon a stále ještě lapal po dechu. "Ten muž, co tě učil, Tornak, si mohl vydělat jmění na šermířské škole. Lidé by přicházeli ze všech končin Alagaesie, aby se u něj učili."
"Je mrtvý," řekl Murtagh krátce.
"To je mi líto."
A tak si zvykli po večerech bojovat, díky čemuž byli svěží a jako šermířská dvojice sehraní.
...................................................................................................................
"Ale jestli nic neuděláne, zemře! Pokud je to pro koně příliš náročné, může Safira s Aryou a se mnou letět napřed; apoň bychom se k Vardenům dostali včas. Mohl bys nás dohonit během několika dní."
Murtagh zabručel a zkřížil paže. "Samozřejmě. Osel Murtagh. Murtagh - vodič koní. Mělo mi dojít, že je to vše, k čemu jsem teď dobrý. Ale neměli bychom zapomínat na to, že teď už po mně pátrá každý voják v Království, protože ty se nedokážeš sám bránit a já musel jet s tebou a chránit tě. Ano, předpokládám, že teď už se jen budu řídit tvými rozkazy a budu se v pozadí starat o koně jako správný sluha."
Eragona vyvedla z míry nečekaná jízlivost v Murtaghově hlase. "Co je to s tebou? Jsem ti vděčný za to , co jsi udělal. Nemáš důvod se na mě zlobit! Neprosil jsem tě, abys mě doprovázel nebo zachraňoval z Gil'eadu. Sám ses tak rozhodl. K ničemu jsem tě nenutil."
"Ó, přímo ne. Ale co jsem mohl jiného dělat, než ti pomoci s ra'zaky? A později v Gil'eadu, jak bych mohl odjet s čistým svědomím? Problém je," řekl Murtagh a zapíchl prst Eragonovi do prsou, "že ty svou naprostou bezmocí každého přinutíš, aby se o tebe staral!"
Ta slova zranila Eragonovu hrdost; cítil totiž, že je v nich zrnko pravdy. "Nedotýkej se mě," zavrčel.
Murtagh se drsně zasmál. Nebo co, dáš mi ránu? Netrefil by ses ani do cihlové zdi." Znovu do Eragona strčil, ale ten ho popadl za paži a praštil ho do břicha.
"Říkal jsem, nesahej na mě!"
Murtagh se svíjel a klel. Pak se s výkřikem vrhl na Eragona. Spadli v propletenci nohou a rukou a tloukli jeden do druhého. Eragon chtěl kopnout Murtagha do pravé kyčle, ale minul a vrazil nohou do ohně. Vzduchem se rozletěly jiskry a žhavé uhlíky.
Bojovali na zemi dál a oba se pokoušeli získat převahu. Eragonovi se podařilo dostat nohy pod Murtaghovu hruď a silně ho kopnout. Murtagh přeletěl Eragonovi přes hlavu a dopadl s pořádným žuchnutím přímo na záda.
Vyrazilo mu to dech. Strnule se překulil na nohy, pak se otočil čelem k Eragonovi a ztěžka oddechoval. Znovu byli oba připraveni zaútočit. Vtom mezi ně Safira švihla ocasem a mocně při tom zařvala. Eragon si jí nevšímal a zkusil přeskočit její ocas, ale ve vzduchu ho zachytila pracka s drápy a srazila ho zpět na zem.
Tak dost!
Marně se snažil odtlačit Safiřinu svalnatou nohu ze svých prsou a viděl, že stejným způsobem přišpendlila k zemi i Murtagha.
......................................................................................................................
Eragon neochotně otočil hlavu k Murtaghovi a ucítil v koutku úst krev. Murtagh odvrátil pohled a vzhlédl k nebi. "Takže, pustí nás?"
"Ne, ne dokud si nepromluvíme... Chce, abych se tě zeptal, v čem je skutečně problém," řekl rozpačitě Eragon.
Safira souhlasně zavrčela a dál hleděla na Murtagha. Nedokázal uniknout jejímu pronikavému pohledu. Nakonec pokrčil rameny a něco si zamumlal pod vousy. Safira zatlačila na jeho prsa a její ocas prosvištěl vzduchem. Murtagh po ní vrhl vzteklý pohled a pak zdráhavě řekl o něco hlasitěji: "Už jsem to říkal. Nechci jít k Vardenům."
Eragon se zamračil. Tohle je celý ten problém? "Nechceš... nebo nemůžeš?"
Murtagh se pokusil odstrčit ze sebe Safiřinu nohu, pak ale zaklel a vzdal to. "Nechci! Budou po mně chtít věci, které jim nemohu dát."
"Ukradl jsi jim něco?"
"Kéž by to bylo tak prosté."
Eragon podrážděně zakoulel očima. "Dobrá, tak oč tedy jde? Zabil jsi někoho významného nebo jsi lehával se špatnou ženou?"
"Ne, narodil jsem se," řekl Murtagh tajemně. Znovu zatlačil na Safiru. Tentokrát už je oba pustila. Pod jejím přísným pohledem se oba postavili a oprášili si špínu ze zad.
"Vyhýbáš se otázce," řekl Eragon a zlehka se dotkl roztrženého rtu.
"No a co?" odplivl si Murtagh a odkráčel k okraji tábořiště. Po chvíli si povzdechl. "Nezáleží na tom, proč jsem se ocitl v téhle nepříjemné situaci, ale mohu ti říct, že Vardenové by mě nepřivítali, i kdybych jim nesl královu hlavu. No," připustil, "možná by mě přeci jen zdvořile uvítali a pustili mě mezi sebe, ale důvěřovat mi? To nikdy. A kdybych přišel zaméně příznivých okolností, než jsou třeba ty současné, pravděpodobně by mě rovnou dali do želez."
"Neřekneš mi, co za tím je?" zeptal se Eragon. "Také jsem udělal věci, na které nejsem zrovna pyšný, takže soudit tě nebudu."
Murtagh pomalu zavrtěl hlavou a oči se mu zaleskly. "Tohle je jiné. Já jsem neudělal nic, čím bych si zasloužil takové zacházení, i když by bylo snažší to odčinit, kdyby tomu tak bylo. Ne... mým jediným a nejhorším proviněním je jen to, že existuji." Odmlčel se a rozechvěle se nadechl. "Víš, můj otec..."
......................................................................................................................
"Je před námi nějaké údolí nebo soutěska, kudy mohu utéct?"
Eragon se usilovně snažil vzpomenout, zda viděl nějaké trhliny v hřebenech kolem; na Murtaghovo dilema v tu chvíli ani nepomyslel. "Je tma," začal vyhýbavě a vyhnul se nízké větvi, "takže mi mohlo něco uniknout, ale... není."
Murtagh hlasitě zaklel, prudce zastavil a přitáhl koním uzdy, dokud se také nezastavili. "Chceš říct, že nemůžu jít jinam než k Vardenům?"
"Ano, ale nezastavuj se. Urgalové jsou nám v patách!"
"To tedy ne!" řekl vztekle Murtagh a prudce zabodl Eragonovi prst do prsou. "Říkal jsem ti, že k Vardenům nepůjdu, ale tys pokračoval dál a uvěznil mě mezi kladivem a kovadlinou! To ty jsi viděl elfčiny vzpomínky. Proč jsi mi neřekl, že je to slepá ulička?"
Eragon se při tom útoku dopálil a odsekl: "Věděl jsem jenom, kam máme jít, ne co leží po cestě. Neobviňuj mě za něco, co sis sám vybral."
Murtagh zaklel a rozzuřeně se odvrátil. Eragon viděl jen nehybnou, sehnutou postavu. On sám měl ramena vypjatá a po straně mu na krku pulsovala žíla. Se vzrůstající netrpělivostí dal ruce v bok.
Proč jste zastavili? zeptala se znepokojeně Safira.
Neruš mě. "Co máš s Vardeny za spor? Nemůže to být tak hrozné, abys to zkrýval dokonce i teď. Raději bys bojoval s Kully, než abys to prozradil? Kolikrát se ještě o tom budeme muset bavit, než mi začneš důvěřovat?"
Dlouho bylo ticho.
Urgalové! připomněla jim naléhavě Safira.
Já vím, řekl Eragon, který se snažil potlačit vztek. Ale tohle musíme dořešit.
Rychle, pospěšte si.
"Murtaghu," řekl Eragon naléhavě, "pokud nechceš zemřít, musíme jít k Vardenům. Než k nim přijdu, musím vědět, jak se k tobě postaví. Bude to dost nebezpečné i bez zbytečných překvapení."
Konečně se Murtagh obrátil k Eragonovi. Ztěžka a rychle dýchal, jako vlk zahnaný do kouta. Odmlčel se a pak řekl ztrápeně: "Máš právo to vědět. Jsem... jsem syn Morzana, prvního a posledního z Křivopřísežných".
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 jounino jounino | 25. února 2008 v 8:28

A taky bratr Eragona :-)

2 Eragonka Eragonka | 19. března 2008 v 16:54

Nejlepší bylo, jak se eragon pral s Murtaghem a Safira je ,,přišpendlila k zemi". to je nejoblíbenější část mě  a mé nejky kámojdy :D

3 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 29. března 2008 v 14:55

Jo, to je dobry... Akorat... Eragon je podle toho "souboje" silnejsi.:-(

4 Maja Maja | E-mail | 12. prosince 2008 v 18:51

mno tak ale treba ne... ono se mu to jenom PODARILO...:-) ale stejne murtagh nesmi umrit..:-(

5 mich@lk@ mich@lk@ | 2. února 2010 v 14:22

Jestli murtagh umře, tak mě asi odvezou!! :-(

6 alenka alenka | 18. března 2011 v 18:24

eragon je nejlepší

7 elis elis | E-mail | 31. srpna 2011 v 12:06

to je natočený jen Eragon?? A budou pokračovat v natáčení??

8 Dana Dana | 8. září 2011 v 18:26

Elis, asi ne, protože film Eragon nebyl dvakrál komerčně úspěšnej a navíc vynechali některý dějový linie a nebude jim to vůbec navazovat.

9 elis elis | E-mail | 3. října 2011 v 7:26

a vyšel už 4. díl Empire? jestli ne tak kdy asi vyjde?

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama