Miluju práci, dokážu celý hodiny sedět a dívat se na ní...

Únor 2008

Murtagh - moje a vaše verze jeho "konce"

28. února 2008 v 3:06 Murtagh
Skoro každý den přemýšlím o tom, jak to asi skončí s Murtaghem. A protože mě baví psát, rozhodla jsem se, že vám podrobně popíši, jak si to představuji já. Je to smutný konec, protože je podle mě jasné, že válka nemůže být vyhrána bez obětí. Navíc, Murtagh je velmi důležitá postava, co se týče vztahu k hlavnímu hrdinovi. A Paolini se podle mého názoru rozhodne obětovat někoho, ke komu bude mít Eragon blízký vztah kvůli dramatičnosti.
ZÁROVEŇ BYCH VÁS CHTĚLA MOC POŽÁDAT, JESTLI BYSTE SE NEPOKUSILY (ALESPOŇ KRÁTCE) DOKONČIT MURTAGHŮV PŘÍBĚH I VY. AŤ UŽ DOBŘE NEBO ŠPATNĚ - TO JE NA VÁS. ZKRÁTKA TAK, JAK SI OPRAVDU MYSLÍTE, ŽE TO S NÍM DOPADNE.;-)
Eragon v modro-stříbrných šatech seděl na netrpělivé Safiře, jež byla pokryta brněním z čistého stříbra. Murtagh se nacházel na čestném místě po jeho pravici, oděn do černého šatu a přes ramena měl přehozený temně rudý plášť. Jeho drak měl brnění zářivé, zlatavé barvy. Trn byl, stejně jako jeho jezdec, o poznání klidnější než Safira s Eragonem.
"Víš, Eragone," začal Murtagh, " asi by sis měl vzít svůj meč." řekl a odepnul si meč od boku.
Eragon byl bratrovou reakcí zaskočený. Podíval se na Zar'roc a poté do Murtaghových hlubokých očí. "Ne. Myslím, že jsi měl pravdu..."
Murtagh se zatvářil překvapeně a nechápavě zároveň.
"Tam na Hořících pláních. Myslím, že jsi měl pravdu v tom, co jsi mi řekl. Ten meč byl Morzana, našeho otce. A TY jsi prvorozený. Právem ti náleží."
Murtagh na to sice neřekl nic, ale Eragon přesto věděl, že je dojatý. Lehce a decentně pokývl hlavou na znamení díků a obrátil svůj pohled na pláně před Ellesmérou, které se měly zakrátko změnit v bitevní pole.
Zdálky se ozval dutý zvuk rohu.
"Je to tady." zavrčela Safira, napřímila se a mocně zařvala. Trn se k ní okamžitě přidal. Jejich řev byl slyšet snad přes celou Ellesméru a byl varováním pro všechny, co se jim postaví.
Murtagh se zhluboka nadechl a nasál tak čerstvý vzduch do plic. "Eragone...? Opatrně." řekl Murtagh spěšně a Eragon se pousmál. "Právě jsem chtěl říct to samé."
S tím se obrátil a vyslal rozkaz Safiře, aby se vznesla. Murtagh dal Trnovi také krátký příkaz a oba se vydali do víru bitvy.
(Probíhá bitva - tu popisovat nebudu - s tím ať se popere Paolini)
V tu chvíli se na obzoru objevil temný obrys obřího draka.
Murtagh okamžitě ucítil jeho přítomnost. Nemohlo být pochyb o tom, že je to sám Galbatorix. "Trne? Potřebuji vědět, jestli stojíš při mně." řekl Murtagh a Trn mu téměř okamžitě odpověděl. "Tohle je jeden z důvodů, proč jsem si tě vybral. Tvá odvaha."
"Trne?" "Ano, Murtaghu. Stojím při tobě - ať se stane cokoliv."
Přistál na opačném konci plošiny než Šruikan. Murtagh sesedl, Trn se okamžitě vznesl do vzduchu a Murtagh se jistými kroky přibližoval ke středu plošiny, kde již stál Galbatorix.
Náhle ucítil poryv větru způsobený srážkou obou draků. "Dej pozor, Trne." Trn mu však myšlenkou odpověděl: "Neboj se. Zvládnu to levou zadní. Ty se hlavně musíš soustředit na Galbatorixe."
"Zklamal jsi mě Murtaghu." pronesl král a vrátil tak Murtagha zpět k soustředění. Jediným rychlým pohybem ruky vytasil z pochvy Zar'roc.
"Dnes zaplatíš za všechno, co jsi udělal Alagaesii." procedil. Galbatorix místo odpovědi vytáhl svůj černý smrtící meč. "Zabil jsem jím již spoustu Jezdců," řekl "a ty budeš další!" Poté zaútočil.
(Zatímco Murtagh bojuje s králem, Trn po dlouhém boji zabíjí Šruikana. To si však Galbatorix nenechá líbit a vyšle smrtící kouzlo, kterým Trna na místě zabije)
"NÉÉ!!!" Murtagh stále nedokázal uvěřit tomu, co se právě stalo. Spojení jejich myslí se náhle přetrhlo, jako by ani nikdy neexistovalo.
"Jsi stejný ubožák jako tvůj bratr! Dokonce i tvůj drak byl ubožák!" zasmál se krutě král a Murtagh se jako smyslů zbavený vrhl proti němu. Zar'roc se střetl s královým těžkým mečem ve spršce jisker.
Jejich útočné výpady se rychle střídaly s obranými. Bojovali několik minut, avšak nikdo neměl jasnou převahu. Galbatorix odrazil vlnu Murtaghových útočných ran a jedovatě se usmál. "Jsi dobrý. Velice dobrý, Murtaghu." Murtagh se zmohl pouze na zavrčení: "Sám jsi mě to naučil." "Ano. Ale snad si nemyslíš, že jsem tě naučil všechno, čím disponuji!" vykřikl a jediným rychlým lusknutím prsty vyrazil Murtaghovi pomocí kouzla meč z rukou.
Murtagh rychle vyštěkl "Jerda!", avšak královo kouzlo bylo mocnější. Srazil Murtagha k zemi.
(Na scéně se objevuje Eragon se Safirou, která však nemůže díky královu silnému kouzlu zasahovat)
Murtagh klečel na zemi opřen o přední ruce a těžce oddechoval. Eragon se podíval na bratra, poté na mrtvého Trna a zalila ho vlna nenávisti.
"Už na tebe čekám." zvolal král "Přidáš se ke svému bratrovi!" a ukázal rukou na Murtagha. Eragon vykřikl, ale nemohl už nic dělat. Z Galbatorixovy ruky vyšlehl černý paprsek světla, který během sekundy zvedl Murtagha do vzduchu a mrštil jím vší silou proti výběžku skály. Ozval se dutý zvuk a Murtaghovo bezvládné tělo se sesunulo do prachu na zemi.
Eragon bez rozmýšlení sebral Zar'roc, který Galbatorix vyrazil z Murtaghových rukou a pohlédl na něj. "Utrpení." zašeptal. Poté vykřikl: "Tvé utrpení!"
S tím se rozeběhl proti králi, kterého zaskočila Eragonova síla a obratnost. Bojovali dlouho a urputně. Eragon byl zpocený a cítil, jak ho obrovskou rychlostí opouštějí síly. Galbatorix na tom byl ale úplně stejně, ne-li hůř. Vždyť použil již dvě velice silná kouzla, která by obyčejného člověka vyčerpaly k smrti.
Náhle přestal Galbatorix bojovat a ustoupil o několik kroků dozadu. "Možná umíš bojovat. Ale nikdy mě nedokážeš porazit v magii!" vyjekl a vyslal proti Eragonovi stejné smrtící kouzlo, které ukončilo před několika okamžiky Trnův život. Eragon však s nadpřirozenou hbitostí elfa uskočil a poslal totéž kouzlo proti králi. Galbatorix byl natolik ohromený, že ho nestihl odrazit. Zasáhlo ho a Galbatorix padl na kolena.
"Jak je tohle možné...?!" sykl a padl na záda. Eragon k němu přistoupil a zvedl Zar'roc do výšky. "Tohle je za všechny, kterým jsi ublížil." řekl vyrovnaně a zabodl meč hluboko do králova srdce.
Krále obklopila černá záře a jeho tělo se hlasitým zvukem rozplynulo. Král Galbatorix byl poražen.
Ještě nějakou chvíli stál Eragon na místě, jako by čekal, že se král vrátí, a poté se unaveně rozeběhl k Murtaghovi.
Murtagh ležel na boku, levou ruku měl ošklivě zkroucenou pod tělem.
Eragon upustil Zar'roc, který doposud svíral v ruce a opatrně ho otočil na záda. Murtagh bolestivě vydechl a otevřel s námahou oči.
Eragon ho pozoroval a cítil neuvěřitelnou bolest - hluboko uvnitř sebe. Murtagh si olízl vyprahlé rty a zasípal: "Dokázal jsi to."
"Ne, to my. MY jsme to dokázali." snažil se ovládnout emoce, ale nedokázal zastavit slzy, jež ho začaly pálit v očích.
Murtagh se pokusil pousmát, ale jeho tvář se zkřivila přívalem bolesti. Eragon ho vzal za ruku. "Vydrž, prosím... Budeš v pořádku. Uzdravím tě. Nedovolím abys zemřel, slyšíš? Ne teď, když už je po všem." Volnou ruku položil na Murtaghova prsa.
"Eragone..." ozvala se Safira, "nemá to cenu."
Eragon se nevěřícně otočil. "Nemá cenu? Co mi to tu povídáš!"
"Poslouchej mě..." "NE! Mlč Safiro!" vyštěkl Eragon.
"Eragone, prosím, už mu nemůžeš pomoci. Jeho tělo... To kouzlo ho rozdrtilo. Je zázrak, že ještě žije." řekla tak něžně, že Eragon zapomněl na veškeré rozhořčení a rozplakal se. "Jsi příliš vyčerpaný. Pokud použiješ kouzlo, zemřete oba."
Murtagh polkl a zareagoval jakoby slyšel jejich rozhovor. Jemně odsunul Eragonovu ruku ze svých prsou a jejich pohledy se střetly. Eragonův uplakaný a plný zoufalství, Murtaghův plný citu a jako vždy vyrovnaný. Eragon chtěl promluvit, ale Murtagh ho předběhl: "Už mi nemůžeš pomoci, Eragone. Prosím, netruchli pro mě."
Eragon se nadechl k odmítavé odpovědi, ale Murtagh pomalu pokračoval. "Děkuji ti. Ukázal... ukázal jsi mi cestu. Světlo v mém temném životě. Ale hlavně jsi mi dal... naději."
"Já? Já přeci neudělal nic. Vždyť jsi se úplně sám vzepřel Galbatorixovi! A to i přesto, že jsi byl vázaný slibem ve starověkém jazyce!"
"Mám... Mám tě moc rád..." zašeptal Eragon. "A bylo mi ctí se s tebou setkat." Murtaghovi se při těch slovech roztřásl ret. Eragon mu stiskl pevněji ruku a druhou ho pohladil po vlasech. "Odpusť mi, že jsem tě nedokázal uchránit, BRATŘE."
Murtaghovi se vehnaly do očí slzy. "Díky... Bratře. A... postarej, postarej se o Safiru." řekl s posledními zbytky sil, které mu ještě zbyly a poté zavřel oči. Jeho dech pomalu zpomaloval, až se nakonec úplně zastavil a jeho tvář nabyla klidného výrazu bez jakýchkoli známek bolesti.
Safira sklonila hlavu, aby skryla slzy, které se jí leskly v obrovských modrých očích a zařvala tak mocně a tak bolestivě jako nikdy předtím.
K jejímu smutnému řevu se připojil i zelený drak (jméno se uvidí), díky čemuž zněli jejich hlasy jako opravdový nářek.
"Byl to úžasný muž." řekla nakonec Safira, ale její jezdec ji nevnímal.
Eragonovy horké slzy dopadaly na tělo jeho mrtvého bratra a jeho hlasité vzlyky se nesly na desítky metrů daleko. Každý, kdo je zaslechl s ním celým srdcem soucítil.
Nebylo jasné, jak dlouho tam seděl. Nedokázal se přimět, aby odvrátil zrak z Murtaghova obličeje, natož aby pustil jeho ruku, jež stále křečovitě svíral. Ať už se k němu Murtagh zachoval jakkoli, miloval ho a tohle byla rána, o které si byl jist, že ji čas NIKDY nemůže vyléčit...:-(
*Takže... Takhle nějak to podle mě skončí.:-( A vysvětlil by se tím i ten Eragonův odchod z Alagaesie - odejde kvůli tíživým vzpomínkám... (Ještě předtím bude samozřejmě Murtaghův a Trnův pohřeb, zvolení Rorana králem Alagaesie a Orika králem trpaslíků, slíbená pomoc Elvě atd.)...:-(

A co tohle... Eragon nebo Roran?:-D

19. února 2008 v 10:29 Anketky
Hlasujte, prosím!

Big obrázky:-))

15. února 2008 v 20:39 Garrett Hedlund (♥)
Nádherááá! Co dodat? Snad jen - nepocintejte si monitor!:-D
No není dokonalej? Jeho prostě nejde nemilovat!:-))Obrázky z vynechaných scén

12. února 2008 v 20:37 Eragon - film
Docela mě mrzí, že filmaři úplně vynechali Dvojčata nebo Katrinu (to by mě zajímalo, jak bez ní chtějí točit další díly). Ale nevynechali je úplně - mají své krátké a malé místečko alespoň ve vynechaných scénách. A navíc jedna ze scén patří i Murtaghovi! Tak tady máte, opravdu jen pár obrázků...;-)
1) Katrina a Roran:
2) Dvojčata:
3) Murtagh se Zar'rocem:
That's it!!!:-D

Aktualitka...;-)

11. února 2008 v 21:41 Světla páteční noci (Friday night lights)
Pokud se chcete podívat na "Světla pateční noci", máte šanci... Teda aspoň pokud máte Cinemax. Já ne...:-((
SVĚTLA PÁTEČNÍ NOCI - sobota 16.2. 2008 od 20:00 na Cinemaxu !!!!!

1. video s Garrym:-)

10. února 2008 v 21:30 Já + moje výtvory
Ahojky... No, tak jsem zkoušela vytvořit video s Garrettkem. A tohle je výsledek.;-)
Video jsem dělala v Movie Makeru a časem stopro udělám další!!!:-D
1) První video je Garrett Hedlund + jeho role... No ujde to - doufám.:-D

Eragon - obrázky z filmu 2

4. února 2008 v 21:09 Eragon - film
Pokračování obrázků...;-)
TO BE CONTINUED.....

Eragon - obrázky z filmu

2. února 2008 v 3:45 Eragon - film
Tak... Snažila jsem se srovnat tyhle úžasný obrázky tak, jak šly ve filmu za sebou. A tohle je výsledek.:-D