Miluju práci, dokážu celý hodiny sedět a dívat se na ní...

Murtagh - moje a vaše verze jeho "konce"

28. února 2008 v 3:06 |  Murtagh
Skoro každý den přemýšlím o tom, jak to asi skončí s Murtaghem. A protože mě baví psát, rozhodla jsem se, že vám podrobně popíši, jak si to představuji já. Je to smutný konec, protože je podle mě jasné, že válka nemůže být vyhrána bez obětí. Navíc, Murtagh je velmi důležitá postava, co se týče vztahu k hlavnímu hrdinovi. A Paolini se podle mého názoru rozhodne obětovat někoho, ke komu bude mít Eragon blízký vztah kvůli dramatičnosti.
ZÁROVEŇ BYCH VÁS CHTĚLA MOC POŽÁDAT, JESTLI BYSTE SE NEPOKUSILY (ALESPOŇ KRÁTCE) DOKONČIT MURTAGHŮV PŘÍBĚH I VY. AŤ UŽ DOBŘE NEBO ŠPATNĚ - TO JE NA VÁS. ZKRÁTKA TAK, JAK SI OPRAVDU MYSLÍTE, ŽE TO S NÍM DOPADNE.;-)
Eragon v modro-stříbrných šatech seděl na netrpělivé Safiře, jež byla pokryta brněním z čistého stříbra. Murtagh se nacházel na čestném místě po jeho pravici, oděn do černého šatu a přes ramena měl přehozený temně rudý plášť. Jeho drak měl brnění zářivé, zlatavé barvy. Trn byl, stejně jako jeho jezdec, o poznání klidnější než Safira s Eragonem.
"Víš, Eragone," začal Murtagh, " asi by sis měl vzít svůj meč." řekl a odepnul si meč od boku.
Eragon byl bratrovou reakcí zaskočený. Podíval se na Zar'roc a poté do Murtaghových hlubokých očí. "Ne. Myslím, že jsi měl pravdu..."
Murtagh se zatvářil překvapeně a nechápavě zároveň.
"Tam na Hořících pláních. Myslím, že jsi měl pravdu v tom, co jsi mi řekl. Ten meč byl Morzana, našeho otce. A TY jsi prvorozený. Právem ti náleží."
Murtagh na to sice neřekl nic, ale Eragon přesto věděl, že je dojatý. Lehce a decentně pokývl hlavou na znamení díků a obrátil svůj pohled na pláně před Ellesmérou, které se měly zakrátko změnit v bitevní pole.
Zdálky se ozval dutý zvuk rohu.
"Je to tady." zavrčela Safira, napřímila se a mocně zařvala. Trn se k ní okamžitě přidal. Jejich řev byl slyšet snad přes celou Ellesméru a byl varováním pro všechny, co se jim postaví.
Murtagh se zhluboka nadechl a nasál tak čerstvý vzduch do plic. "Eragone...? Opatrně." řekl Murtagh spěšně a Eragon se pousmál. "Právě jsem chtěl říct to samé."
S tím se obrátil a vyslal rozkaz Safiře, aby se vznesla. Murtagh dal Trnovi také krátký příkaz a oba se vydali do víru bitvy.
(Probíhá bitva - tu popisovat nebudu - s tím ať se popere Paolini)
V tu chvíli se na obzoru objevil temný obrys obřího draka.
Murtagh okamžitě ucítil jeho přítomnost. Nemohlo být pochyb o tom, že je to sám Galbatorix. "Trne? Potřebuji vědět, jestli stojíš při mně." řekl Murtagh a Trn mu téměř okamžitě odpověděl. "Tohle je jeden z důvodů, proč jsem si tě vybral. Tvá odvaha."
"Trne?" "Ano, Murtaghu. Stojím při tobě - ať se stane cokoliv."
Přistál na opačném konci plošiny než Šruikan. Murtagh sesedl, Trn se okamžitě vznesl do vzduchu a Murtagh se jistými kroky přibližoval ke středu plošiny, kde již stál Galbatorix.
Náhle ucítil poryv větru způsobený srážkou obou draků. "Dej pozor, Trne." Trn mu však myšlenkou odpověděl: "Neboj se. Zvládnu to levou zadní. Ty se hlavně musíš soustředit na Galbatorixe."
"Zklamal jsi mě Murtaghu." pronesl král a vrátil tak Murtagha zpět k soustředění. Jediným rychlým pohybem ruky vytasil z pochvy Zar'roc.
"Dnes zaplatíš za všechno, co jsi udělal Alagaesii." procedil. Galbatorix místo odpovědi vytáhl svůj černý smrtící meč. "Zabil jsem jím již spoustu Jezdců," řekl "a ty budeš další!" Poté zaútočil.
(Zatímco Murtagh bojuje s králem, Trn po dlouhém boji zabíjí Šruikana. To si však Galbatorix nenechá líbit a vyšle smrtící kouzlo, kterým Trna na místě zabije)
"NÉÉ!!!" Murtagh stále nedokázal uvěřit tomu, co se právě stalo. Spojení jejich myslí se náhle přetrhlo, jako by ani nikdy neexistovalo.
"Jsi stejný ubožák jako tvůj bratr! Dokonce i tvůj drak byl ubožák!" zasmál se krutě král a Murtagh se jako smyslů zbavený vrhl proti němu. Zar'roc se střetl s královým těžkým mečem ve spršce jisker.
Jejich útočné výpady se rychle střídaly s obranými. Bojovali několik minut, avšak nikdo neměl jasnou převahu. Galbatorix odrazil vlnu Murtaghových útočných ran a jedovatě se usmál. "Jsi dobrý. Velice dobrý, Murtaghu." Murtagh se zmohl pouze na zavrčení: "Sám jsi mě to naučil." "Ano. Ale snad si nemyslíš, že jsem tě naučil všechno, čím disponuji!" vykřikl a jediným rychlým lusknutím prsty vyrazil Murtaghovi pomocí kouzla meč z rukou.
Murtagh rychle vyštěkl "Jerda!", avšak královo kouzlo bylo mocnější. Srazil Murtagha k zemi.
(Na scéně se objevuje Eragon se Safirou, která však nemůže díky královu silnému kouzlu zasahovat)
Murtagh klečel na zemi opřen o přední ruce a těžce oddechoval. Eragon se podíval na bratra, poté na mrtvého Trna a zalila ho vlna nenávisti.
"Už na tebe čekám." zvolal král "Přidáš se ke svému bratrovi!" a ukázal rukou na Murtagha. Eragon vykřikl, ale nemohl už nic dělat. Z Galbatorixovy ruky vyšlehl černý paprsek světla, který během sekundy zvedl Murtagha do vzduchu a mrštil jím vší silou proti výběžku skály. Ozval se dutý zvuk a Murtaghovo bezvládné tělo se sesunulo do prachu na zemi.
Eragon bez rozmýšlení sebral Zar'roc, který Galbatorix vyrazil z Murtaghových rukou a pohlédl na něj. "Utrpení." zašeptal. Poté vykřikl: "Tvé utrpení!"
S tím se rozeběhl proti králi, kterého zaskočila Eragonova síla a obratnost. Bojovali dlouho a urputně. Eragon byl zpocený a cítil, jak ho obrovskou rychlostí opouštějí síly. Galbatorix na tom byl ale úplně stejně, ne-li hůř. Vždyť použil již dvě velice silná kouzla, která by obyčejného člověka vyčerpaly k smrti.
Náhle přestal Galbatorix bojovat a ustoupil o několik kroků dozadu. "Možná umíš bojovat. Ale nikdy mě nedokážeš porazit v magii!" vyjekl a vyslal proti Eragonovi stejné smrtící kouzlo, které ukončilo před několika okamžiky Trnův život. Eragon však s nadpřirozenou hbitostí elfa uskočil a poslal totéž kouzlo proti králi. Galbatorix byl natolik ohromený, že ho nestihl odrazit. Zasáhlo ho a Galbatorix padl na kolena.
"Jak je tohle možné...?!" sykl a padl na záda. Eragon k němu přistoupil a zvedl Zar'roc do výšky. "Tohle je za všechny, kterým jsi ublížil." řekl vyrovnaně a zabodl meč hluboko do králova srdce.
Krále obklopila černá záře a jeho tělo se hlasitým zvukem rozplynulo. Král Galbatorix byl poražen.
Ještě nějakou chvíli stál Eragon na místě, jako by čekal, že se král vrátí, a poté se unaveně rozeběhl k Murtaghovi.
Murtagh ležel na boku, levou ruku měl ošklivě zkroucenou pod tělem.
Eragon upustil Zar'roc, který doposud svíral v ruce a opatrně ho otočil na záda. Murtagh bolestivě vydechl a otevřel s námahou oči.
Eragon ho pozoroval a cítil neuvěřitelnou bolest - hluboko uvnitř sebe. Murtagh si olízl vyprahlé rty a zasípal: "Dokázal jsi to."
"Ne, to my. MY jsme to dokázali." snažil se ovládnout emoce, ale nedokázal zastavit slzy, jež ho začaly pálit v očích.
Murtagh se pokusil pousmát, ale jeho tvář se zkřivila přívalem bolesti. Eragon ho vzal za ruku. "Vydrž, prosím... Budeš v pořádku. Uzdravím tě. Nedovolím abys zemřel, slyšíš? Ne teď, když už je po všem." Volnou ruku položil na Murtaghova prsa.
"Eragone..." ozvala se Safira, "nemá to cenu."
Eragon se nevěřícně otočil. "Nemá cenu? Co mi to tu povídáš!"
"Poslouchej mě..." "NE! Mlč Safiro!" vyštěkl Eragon.
"Eragone, prosím, už mu nemůžeš pomoci. Jeho tělo... To kouzlo ho rozdrtilo. Je zázrak, že ještě žije." řekla tak něžně, že Eragon zapomněl na veškeré rozhořčení a rozplakal se. "Jsi příliš vyčerpaný. Pokud použiješ kouzlo, zemřete oba."
Murtagh polkl a zareagoval jakoby slyšel jejich rozhovor. Jemně odsunul Eragonovu ruku ze svých prsou a jejich pohledy se střetly. Eragonův uplakaný a plný zoufalství, Murtaghův plný citu a jako vždy vyrovnaný. Eragon chtěl promluvit, ale Murtagh ho předběhl: "Už mi nemůžeš pomoci, Eragone. Prosím, netruchli pro mě."
Eragon se nadechl k odmítavé odpovědi, ale Murtagh pomalu pokračoval. "Děkuji ti. Ukázal... ukázal jsi mi cestu. Světlo v mém temném životě. Ale hlavně jsi mi dal... naději."
"Já? Já přeci neudělal nic. Vždyť jsi se úplně sám vzepřel Galbatorixovi! A to i přesto, že jsi byl vázaný slibem ve starověkém jazyce!"
"Mám... Mám tě moc rád..." zašeptal Eragon. "A bylo mi ctí se s tebou setkat." Murtaghovi se při těch slovech roztřásl ret. Eragon mu stiskl pevněji ruku a druhou ho pohladil po vlasech. "Odpusť mi, že jsem tě nedokázal uchránit, BRATŘE."
Murtaghovi se vehnaly do očí slzy. "Díky... Bratře. A... postarej, postarej se o Safiru." řekl s posledními zbytky sil, které mu ještě zbyly a poté zavřel oči. Jeho dech pomalu zpomaloval, až se nakonec úplně zastavil a jeho tvář nabyla klidného výrazu bez jakýchkoli známek bolesti.
Safira sklonila hlavu, aby skryla slzy, které se jí leskly v obrovských modrých očích a zařvala tak mocně a tak bolestivě jako nikdy předtím.
K jejímu smutnému řevu se připojil i zelený drak (jméno se uvidí), díky čemuž zněli jejich hlasy jako opravdový nářek.
"Byl to úžasný muž." řekla nakonec Safira, ale její jezdec ji nevnímal.
Eragonovy horké slzy dopadaly na tělo jeho mrtvého bratra a jeho hlasité vzlyky se nesly na desítky metrů daleko. Každý, kdo je zaslechl s ním celým srdcem soucítil.
Nebylo jasné, jak dlouho tam seděl. Nedokázal se přimět, aby odvrátil zrak z Murtaghova obličeje, natož aby pustil jeho ruku, jež stále křečovitě svíral. Ať už se k němu Murtagh zachoval jakkoli, miloval ho a tohle byla rána, o které si byl jist, že ji čas NIKDY nemůže vyléčit...:-(
*Takže... Takhle nějak to podle mě skončí.:-( A vysvětlil by se tím i ten Eragonův odchod z Alagaesie - odejde kvůli tíživým vzpomínkám... (Ještě předtím bude samozřejmě Murtaghův a Trnův pohřeb, zvolení Rorana králem Alagaesie a Orika králem trpaslíků, slíbená pomoc Elvě atd.)...:-(
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 28. února 2008 v 6:29

Mno tak to teda doufám a chci, aby to takhle nedopadlo!!!!!!!!!!! Už tes brečím, i když si asi budete myslet že se chovám jak malý děcko, ale nemůžu si pomoct, jesti to takhle skončí, tak budu mít už nadosmrti depky :( Ku*a, poč si vfšichni spisovatelé myslí, že když nechají zemřít oblíbenou a jednu z hlavních postav, tak to udělají dojemnější?! Co fšichni vidí na tý hrdinský smrti??!! Chjo.... :((

2 Luciášek Luciášek | 28. února 2008 v 8:43

kurta, to je krutýýýý, teď jsem se kvůli tobě rozbrečela!! a teď budu furt na to myslet...:(:(:(

3 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 28. února 2008 v 11:59

Juuu... Takze se vam to jako libi? Delala jsem se s tim tak pet hodin. No, jestli vas to alespon trosicku dojalo, tak to splnilo svuj ucel.;-)

Ale bojim se, ze pokud Murtagh opravdu umre, tak to Paolini neudela ani dojemny.:-(

4 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 28. února 2008 v 12:11

A holky... Zkuste mi taky priblizit vasi verzi. Prosim!!!:-))

5 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 28. února 2008 v 13:45

Jeeeee mno to by dopadlo xD To by byl happy end jak vyšitej xD Jojo, povedlo se ti to, moc moc moc, ae tak já se pokusím to nějak sesmolit jak by to mohlo dopadnout ;) Heh dala jsem se do psaní povídky o Garrettovi xD

6 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 28. února 2008 v 13:51

Jo a ještě.... Mno nwm jestli by byl schopen Galbatorix seslat kouzlo, které by během jednoho mrknutí oka zabilo člově, nebo ¨dokonce draka... To by ho totalitně vyčerpalo, ale tak je to věc názoru :)

7 Keira Keira | Web | 28. února 2008 v 15:19

Ne to se mi teda vůbec nezamlouvá!!!!!!!!!!!

Mě přijde čekání na třetí díl taky dlouhý a tak si ho píšu sama,ale taky si to přizpůsobuju sobě jak to chci já a ne jak to udělá PAOLIN!!!!A zaručuju ti že já murthaga zemřáít nenechám!!!!!!!!!

To už by bylo lepší kdyby natáhl bačkory Eragon!!!!

8 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 28. února 2008 v 18:33

Jo to kouzlo... No, podle me je Galb tou nejsilnejsi znamou osobou v Alagaesii, takze to se vsakne.;-)

Ale pro klid vasi duse jsem kousek textu poopravila: "Bojovali dlouho a urputně. Eragon byl zpocený a cítil, jak ho obrovskou rychlostí opouštějí síly. Galbatorix na tom byl ale úplně stejně, ne-li hůř. Vždyť použil již dvě velice silná kouzla, která by obyčejného člověka vyčerpaly k smrti." Dobry?

9 Hanča Hanča | E-mail | Web | 28. února 2008 v 20:13

Tak u tohohle sem se ač nerada fakt rozbrečela!:-(

Když si to ještě živě představím,je to hrozný!!!!!!!!!!

Ale fakt se ti to Terko moooooc povedlo!!!

10 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 28. února 2008 v 21:41

Jo kdyby nekdo natocil mou verzi, tak ja osobne vyplavim kino.:-( A dekuju moc.

11 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 29. února 2008 v 6:14

Mno ty bys vyplavila kino, a já zasejc celý město :'(

12 Elissabet Elissabet | 29. února 2008 v 16:32

je to fakt úžasnej konec...asi máš dost velkej talent...úplně hrozně mě to rozbrečelo fakt strašně dojemný...kdyby to natočili brečela bych až do konce života...je pravda že Garrett umí umírat fakt úžasně u filmů totiž normálně nebrečím ale jak umře on...hnedka začnu...snad ho paolini nechá naživu...i když pochybuju...fakt úžasný

13 Keira Keira | Web | 29. února 2008 v 19:05

píšeš dobře to se musí nechat ale kdyby to skončilo lépe pro Murthaga bylo by to lepší

14 Elissabet Elissabet | 29. února 2008 v 20:30

tak to je jasný že by to bylo lepší...ale i tak je to docela reálnej konec

15 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 29. února 2008 v 23:24

Kdyz podle me je bohuzel realnejsi tahle spatna varianta. Ale nejsem z toho vubec nadsena.:-(

16 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 1. března 2008 v 18:17

JJ přesně tak... Hey já bych měla depky, kdyby Murty umřel :( Poč musí Garrett ve všech filmech pokaždý umřít???!!!

17 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 1. března 2008 v 23:27

Jen ve 3 ze 6.:-(

18 Keira Keira | Web | 2. března 2008 v 9:14

I to je moc!!!

19 Garrettka(Keira) Garrettka(Keira) | Web | 2. března 2008 v 9:15

Jo a mám nevou přezdívku

20 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 2. března 2008 v 16:05

že jenom ve třech z šesti to je moooooooc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jako jak bude Hectic, tak tam snäd neumře, bo jako to by mě teda dostali :(

21 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 2. března 2008 v 17:10

Nee. Tam nema proc umrit. Teda aspon doufam. Ale hlavni postava vetsinou neumira.;-)

22 Elissabet Elissabet | 2. března 2008 v 17:15

snad ne...nevíš co si ten vocas co to režíruje vymyslí...3 ze 6...to je fakt nefér...i když se musí uznat že Garrettek umírat umí...

23 Happy Happy | Web | 2. března 2008 v 19:24

ve kterejch kromě Troji umrel?

24 Elissabet Elissabet | 3. března 2008 v 17:57

ve four brothers a v death sentence...:´(

25 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 3. března 2008 v 18:28

Jo.

Troja - podriznoti krku + zabodnuti.

Ctyri bratri a Death Sentence - zastreleni.:-(

26 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 4. března 2008 v 7:28

:'( :'( :'( :'( :'(

27 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 4. března 2008 v 21:14

Jo, to sedi.

28 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 5. března 2008 v 14:08

Hey lidi plánuju atentát, pokud nechá Paolini Murtagha umřít, kdo jedete se mnou??,

29 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 6. března 2008 v 18:24

Tak se mnou muzes pocitat vsema jedenacti!!!;-))

30 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 7. března 2008 v 7:23

Paolini bude žádat smrt, muhehe xD

31 Elissabet Elissabet | 7. března 2008 v 17:01

já jdu teda na 1000000000%! jestli ho nechá umřít tak ho prvně budeme pěkně dlouho mučit...a pak z něho vymlátíme nějaký ty dolary bo letenka zpátky nebude zadara...a pak ho pěkně bolestivě zabijem...asi jsem tedka za sadistu ale když jde o Murtagha tak se neznám :D

32 DragonPrincess DragonPrincess | Web | 8. března 2008 v 10:48

Mno tak teda joooo, máme tříčlenou skupinu pomstichtivých rozčílených fanynek (teda pokud se ještě někdo nepřidá), ale já bych to ještě upravila a vymlátila bych z něj pro každou ještě jednu letenku xD Abychom se eště cestou mohly stavit za Garrym xD

33 Hermionusqa Hermionusqa | E-mail | Web | 9. března 2008 v 16:06

Joj......dúfam že Murtášku nezomrie!!!!

34 wendik wendik | E-mail | Web | 11. března 2008 v 14:44

tak jesli ho paolini zabije, rozbrečim se dvojnásob co teď!!!

ale mám určitý připomínky...řekla bych, že trn by zemřel až společně s murtagem nebo je eště pravděpodobná verze s trnem a katrinou a smrtí murtaga by se to všechno potvrdilo...

35 Mája Mája | 13. března 2008 v 22:02

Holka ty ses zbláznila!!!!!!!!!!!:@))) (myslim to ve srandě) zabít toho nebožáka!!!!!!!!!!! ani náhodou. My vymejšlely vtipný konce s kamarádkama. NApříklad, že Murtagh se zamiluje do Katriny, když jí unesli Razakové a Roran spáchá sebevraždu a Eragon  odpluje protože nepřenese, že Roran už neni. Nebo, že Roran bude posledním jezdcem a Galbatorix pustí Murtagha a vezme jeho a Eragon s Murtaghem pak Rorana zabijou. No prostě Roran umře, jakkoli. Nebo Arya se zabouchne do Murtagha a Eragonovi pukne srdce a proto odjede. Nomprostě všechny hrdinky se zamiluou do Murtagha a ty dva budou žárlit a pukne jim srdce a tak. Nebo náš nejoblíbenější konec. Murtagh zabije Eragona a Rorana. Tenhle se nám líbil nejvíc. No to jsou moje a mých kaamrádek verzde konce. Ale jestli chceš nějakou vážnou, klidně ti napíšu:@))

36 Mája Mája | 13. března 2008 v 22:06

Ve čtyřech bratrech to bylo hrozný, brečela jsem jak želva:@((( bylo mi hrozně líto, že ho zabili, ale stalo se to mým milovaným filmem, miluju ho. Musim si ho koupit

37 Dragoon Princess - eSB-énko Dragoon Princess - eSB-énko | Web | 14. března 2008 v 11:25

Mno joooo u Čtyřech Bratrů jsem taky mooooc brečela :'(

38 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 14. března 2008 v 17:35

Chudinka Jackin...:-(

Ale jo, byla bych moc rada, kdyz nejakej napises - ja ho potom zverejnim.;-)

39 Leti Leti | 22. března 2008 v 9:35

Páni..to je nádherný!

Ale doufám že to tak nedopadne, píšeš moc pěkně fakt bez legrace...měla bys Paolinimu pomoct s knihou :o)

40 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 22. března 2008 v 10:56

Jo... A pulka holek by me ukamenovala.:-D

41 Leti Leti | 22. března 2008 v 18:08

Myslím že ne...bylo by to mnohem lepší než od nudnýho Paoláče!

42 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 22. března 2008 v 20:49

No, ja se bojim, ze pokud necha naseho Mutryho opravdu umrit, tak to odflakne. Jako ze to vubec nebude nijak dojemny... Proste to budes cist a reknes "Hmm, je po nem..." (teda my budem samozrejme strasne smutny, ale myslim ostatni). To by me ale nehorazne nastval!!!:-(

43 Leti Leti | 23. března 2008 v 8:59

Jen ať to skusí,

To bych mu to omlátila o hlavu!

44 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 23. března 2008 v 15:34

Jo ja taky... Hele, slysely jste to o filmu Eldest?

45 Leti Leti | 23. března 2008 v 16:06

Jo...já sem ze Slovenska a prej se už natáči v Tatrách, to znamená že Garrettek není daleko =D

46 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 23. března 2008 v 19:29

Ja jsem slysela, ze se to nejspis natacet nebude (coz je podle me blbost), protoze ted Murtagh a Arya toci jiny filmy...:-D

Kde si nasla, ze uz se toci?

47 Leti Leti | 24. března 2008 v 12:47

U nás to bylo v novinách a říkali to i v telce

48 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 24. března 2008 v 19:45

FAKT??? Jako ze uz se fakt nataci ELDEST???

49 Leti Leti | 25. března 2008 v 8:53

Jo, prej už sou v Tatrach, ale nevím přesně kde ....ale můžu to zjistit jestli chceš

50 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 25. března 2008 v 17:55

Jo, to bych rada... Byla bych MOC rada!!!

51 karolina karolina | 15. května 2008 v 11:17

páni nezdá se ti to trochu moc krutý musim se priznat ze sem  skoro zacala brecet doufam ze to tak doopravdy nedopadne

52 polisa polisa | 12. listopadu 2008 v 15:07

Začni psát knížku a pak ji pošli nejakému spisovateli!Je to úžasné!

53 Kuba Kuba | 16. listopadu 2008 v 19:14

Bejby to je prostě hovadina.Murtagh vázanej slibem ve starověkym jazyce takže kdyby ho porušil hned by umřel.Ale jinak to bylo vymyšlený dobře.Trřeba ta bitva poblíž Ellesméry.S tim že Murtagh umře naprosto souhlasim.To je jasná věc.Nejspíš to bude ale tak že na Galbatorixe vyšle smrtící kouzlo.Tim ho zabije nebo aspoň oslabí ale sám umře.

54 Maja Maja | E-mail | 12. prosince 2008 v 18:35

mno snad to tak nedopadne... tyjo ja normalne bulim..:(

55 Allien.9 Allien.9 | E-mail | Web | 21. prosince 2008 v 14:46

Dikes.;-) Ja vim, ze to s tim slibem je malicko divny, ale... Je nekdo receno, ze pokud se vzepre, tak umre?

56 Murtagh Murtagh | E-mail | 4. února 2009 v 21:41

Allien: tahle teorie (čtu Brisingra) je dost možná. Bylo mi Murtagha líto když jsem četl tento imaginární konec. Já si to představuju takhle:   Happy end: Eragon zesílí+nový dračí jezdec (dejme tomu Arya) spolu unesou Murtagha i Trna :-))) nějak ho přesvědčí aby se k nim přidal (s tím slibem ve starověkém jazyce to je ošemetné, ale nikde Paolini nepíše, že pokud ten slib poruší "bezprostředně zemře" a společně porazí G...ixe

pak se zjistí že Galbatorix nebyl vždy tak špatný (podobně jak Lord Voldemort) ale stejně chcípne:-DD Eragon s Aryou teda odletí z Älagesie a Murtagh a Roran s Nasuadou to nějak zvládnou (+samozřejmě Orik apod.)

57 Eragon Eragon | 15. března 2009 v 11:48

Tyyy jo doufám že Murtagh neumře!!!!! To bych blečel napořád :-(((. Pokud zemře tak beru samopal XD.

58 ERAGON ERAGON | 23. března 2009 v 8:00

ehm nevim jestli si cetla brisingra ale tam se eragon dozvi ze jeho otec byl brom:-) a murtagha ovladne galbatorix a na konci po boji murtagh vs oromis oromis umira

59 ERAGON ERAGON | 23. března 2009 v 8:02

a jeste:-) eragon ziska svuj vlastni mec draciho jezdce a pomenuje ho brisingr

60 dada dada | 24. března 2009 v 19:33

ja teda nevim ale ten konec se mi neliby... myslim že Paolini to napise aspon trochu lepe

61 Durza Durza | 26. března 2009 v 19:14

Tvoja verzia je super, ale nevycítaj mi ak aj presto chcem aby murtagh prežil. P.S.: Trna zabili ale hnusne rychlo

62 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 6. dubna 2009 v 12:36

Nojo nojo... Takhle si myslím, že to prostě dopadne. Tak uvidíme.

P.S.: Trna jsem odpravila rychle, protože se mi to nechtělo rozepisovat.:-D

63 titinka titinka | 20. června 2009 v 12:45

Suuuuuuuuupeeeeeeeeeer!!!!!!!!!!

64 titinka titinka | 20. června 2009 v 12:47

I kdyz nechci aby Murtagh chcíp =D

65 princessOFpunkrock princessOFpunkrock | 14. července 2009 v 18:17

hle namá to cenu nechte to na paolinim.. jeho příběhy sou úžasné strašně ho obdivuju :) a jak to dopadne jakkoliv ta se mu ta poslední - čtvrtá kniha určitě povede.

mimochodem když napíšete paolinimu dopis aby neumíral dejme tomu murtagh, tak on bude nucen to tak udělat, páč mu napsalo tohle už ais milion fanoušků - možná víc. to samý udělala rowlingová - taky nenechala zemřít harryho :) a přitom chtěla jenomže všichni jí radili at ho nechá žít.. mno misto toho zabila freda.. což mi přijde jako větší škoda :)

66 Jackie Decker Jackie Decker | 3. srpna 2009 v 11:25

Tak po Brisingru je myslím jasné že takhle to nedopadne, už jen pro to že Eragon svůj meč už má a Murtagh se stěží může sám Galbatorixovu slibu vzepřít. Myslím že se Murtagh vzepře, ale nemůže porušit přísahu, spíše ji obejde, něco jako to udělala Rhnon při kování Eragonova meče. Najde si způsob jak škodit Galbatorixovi aniž by přímo porušil přísahu. Nejspíš to eragon do poslední chvíle nebude vědět. Galbatorix zcela jistě opbjetuji raději Murtagha než aby bojoval s Eragonem sám. Alesponˇnež bude muset. Eragon nakonec nejspíš Murtagha porazí a ten mu až pak těsně před smrtí řekne jak může krále porazit a co pro to udělal. Pak zemře a Eragon si uvědomí že mu křivdila půjde zabít Galbatorixe :D

67 anastazie anastazie | 13. srpna 2009 v 18:10

tento konec byl dojemni a plny lasky
malem jsem se rozbrečela moc děkuji že
sem si to mohla přečist
                         Děkuji

68 Janýsek Janýsek | 17. srpna 2009 v 19:32

ja si nemyslim ze ho necha zemrit!!!!!!!spis ze Eragon porazi Galbatorixe a tim se ten slib zrusi a budou zase prateli!

69 Janýsek Janýsek | 17. srpna 2009 v 20:00

jo,a este k tomu jak opustli alagesii,podle mne si veme eragon ariu a bude sni vladnout v elesmere,lesy Du Weldenvalen sou vlastne ssamostatna zemne takze to ze se uz do alagesie nevrati by se dalo vysvetlit takhle.No a murthag by si este moh vzit nasuadu,ta se mu prece libila ne?nakim mocnym kouzlem by ji taky pricaroval dlouhej zivot,joko manzel islanzadi tomu havranovi.

70 Dvanácterák Dvanácterák | 28. srpna 2009 v 19:26

Nic proti ale Morzan není otec Eragona..Brom je otec Eragona

71 Allien.9 Allien.9 | E-mail | 28. září 2009 v 18:02

anastazie: Já děkuju - ani nevíš, jak mě tvůj koment potěšil.:-)

72 Janýsek Janýsek | 14. října 2009 v 21:25

jo,je to hezkej konec ale smutnej,a nechtela bych aby to takgle skoncilo,ale tak si tak rikam jakou ma eragon asi sanci vyhrat nad galbatorixem kdyz oromise s glaedrem zabil a ani nevysel z uru-beanu.doufam ze se mu to ale povede.a taky doufam ze murthag prezije,neni to jeho dobrovolna volba slouzit Galbatorixovy a zaslouzil by si konecne trochu stesti do zivota!:((

73 inlove inlove | 8. listopadu 2009 v 20:21

ja u toho uplne brecela, jen doufam, ze neumre, protoze jestli jo, bude to i moje smrt (jinak to nevidim), hrozne ho miluju, proboha prosim at neumre!!!!!!!!!!!!!

74 vojt vojt | 2. února 2010 v 18:23

[3]: Takze ted tam pryde autor tohohle zaznamu zabije galbatorixe.ale šruikan se naštve a taky ho zabije to je krasnej konec

75 Myslbek Myslbek | 12. března 2010 v 12:35

Máš to moc hezký =). Začni si psát vlastní knížku protože ti to jde =D. Jenom to chce trochu zlepšit češtinu =D. Ty uvozovky, čárky a y/i. Jinak paráda =) Taky sem měl co dělat abych se nerozbrečel. A taky si myslim že novej jezdec bude Arya, že se potom vyzná Eragonovi z hluboké lásky. Taky mě napadlo že se Murtaghovi změní to jeho pravý jméno a to poslední vejce přinese vardenům on =D.

76 Janča Janča | 13. dubna 2010 v 18:22

Nééé...píšeš moc hezky a máš fantazii, ale takhle to dopadnout nesmí...nééé. On to musí přežít..ať raději umře Roran,...

77 Janča Janča | 13. dubna 2010 v 18:22

Vždyť Murtagh měl tak těžký život...musí zažít ještě něco hezkého...já jsem optimista => on to přežije...doufám

78 Ettelëa Ettelëa | E-mail | Web | 16. dubna 2010 v 14:35

Moc pěkně napsané...Murtagh je mou nej postavou...a já si taky myslím, že zemře...ale trochu jinak. Myslím, že Eragon se bude muset střetnout s Galbatorixem ale Murtagh bude stále muset být po boku Galbatorixe a bude ho poslouchat....pak spolu budou všici bojovat a pak Galbatorix vyšle proti Eragonovi nějaké mocné kouzlo, aby ho zabil, ale Murtagh na poslední chvíli přemůže tu sílu, která ho poutá ke Galbatorixovi a skočí tomu kouzlu do cesty a to ho zasáhne místo Eragona, Eragona, který to uvidí to strašně naštve a vší silou se vrhne proti Galbatorixovi a zabije ho....No a ten konec vidím tak stejně jako ty...Eragon bude plakat a bude Murtagha chtít zachránit, ale už to nepůjde a Murtagh zemře....
Toť moje verze, ale doufám, že to bude úplně jinak!!!

79 sssssssssss sssssssssss | E-mail | 13. května 2010 v 13:08

Tak za prvé blbneš Murtagh bude žít ,ale Roran zemře  chaápeš a snim  i Katrina

80 zuzik zuzik | E-mail | 27. června 2010 v 15:43

me stve ze eragon je takovej rozmazlenej protože ještě s tím tvým koncem Etteleo ho vždycky každej pred smrti zachrani a to tak ze umre misto nej protoze tak to bylo treba jeste z bromem

81 karips karips | Web | 22. července 2010 v 13:36

páni, tohle je hodně dobe napsané, některé scény jsou trochu kýčovitě, ale tak už to bývá, podle mě opravdu murtagh zemře a eragon zabije galbatorixe, i když je murtagh moje oblíbená postava, a právě to že umře mu dodá na vyjímečnosti, ale myslím, že se obětuje tak nějak jako brom v jedničce, aby nezabili eragona, skvěle.

82 Janča Janča | 1. září 2010 v 17:17

[81]:
On už je tak dost výjměčný. Nesmí umřít!!!

83 kakxy kakxy | 8. září 2010 v 15:51

doufám že to tak neskončí! teď sem se u toho rozbrečela jak malá holka, které vzaly věci!
vždyť ten komentář u toho plakátu dokazuje, že murtagh je vyjímečný!!!!!!!!!

84 mamamoja mamamoja | 31. října 2010 v 13:57

neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ani naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahodou

85 easy-company easy-company | Web | 17. listopadu 2010 v 20:58

zajimavé :) ale nebylo by špatne zkusit vymyslet konec když je na světě i brisingr a děj se vyvinul dal a na dalši knihu si ještě počkame. mohla by si to zkusit? zajimalo by mě co by si vymyslela :)

86 gertruda gertruda | 17. března 2011 v 18:02

Je to moc dobrý konec.

87 eragonova fanynka eragonova fanynka | 29. května 2011 v 10:15

je to moc dojemný konec to ano,ale mě se to nějak nezdá!!!paolini to asi udělá trošičku jinak ale jinak to je úžasné =D
občas je to trošku přitažené za vlasy ale moc se mi to líbí =D =D =D =D =D =D =D

88 eragonova fanynka eragonova fanynka | 29. května 2011 v 10:20

se vším souhlasíma ale myslím si že by bylo lepší že by ten jezdec byl někdo cizí ne Roran nebo Arya.

89 kiki kiki | 1. října 2011 v 20:49

Mooc dojemne ale jestli Paoliny necha Murtagha zemrit tak to ode me schyta XD

90 )o( )o( | 26. října 2011 v 18:19

to by nebylo zas tak špatné,ale jako konec k tvému konci bych ještě napsala:

Když Arya uviděla Eragona a hned za ním Murtagha její oči zalila kapka slzy kterou jí poslala hvězda,která viděla všechno to utrpení.Arya se vydala směrem k Eragonovi a spolu se Safirou ho odvedli do nejblyžšího domu.Když Murtagha uviděla jistá dívka jménem Elia vytáhla z brašny pergamen a začala psát.Když dopis určený Murtaghovi dopsala.Vyřkla kouzlo a oživila tak Murtagha.Když se Murtagh probudil uviděl bezvládné tělo Elii.V okamžiku byl oslněn.Cítil jako by se něco v jeho srdci pohnulo.Ale hned potom si uvědomil že byl mrtvý.Eragona nikde neviděl a hned mu došlo že se místo něj obětovala ona.Vzal ji za ruku a ucítil zmuchlaný pergamen a na něm bylo napsáno:,,Murtaghu vždy jsem tě měla ráda.Elia"Za malou chvíli se probudil i Trn.

Takže tím že se Elia obětovala zachánila dva životy,SVÉ LÁSKY A JEHO DRAKA.
Manin!Wyrda!Hugin!

91 Johanushe Murtagh Johanushe Murtagh | 3. června 2012 v 20:36

Hlavně tak to nesmí skončit :'(
Jinak Paolini uvidí.

92 Nej čtenář Nej čtenář | 14. srpna 2012 v 23:39

četli jste Inheritance?

ten tvůj výmysl se mi líbyl, ale je to úplně jinak, ale víte, proč mohl bojovat Murtagh s eragonem proti galbatorixovi?
díky lásce k nausadě, to byste nečekali, ale rád bych 5 díl, jak se eragon vrátí, bude nový jezdec(jako galbatirix) a bude dalši příběh :)

93 :D :D | 19. září 2012 v 15:14

[92]: Súhlasím, 5 by sa zišla :D

94 :D :D | 19. září 2012 v 15:21

Čo sa týka príbehu, je úžasný :D mne by sa ale moc nepáčilo keby Murtagh(moja obľúbená postava) zomrie. To že sa zamiluje do Nasuady sa mi síce nepozdáva ale tak čo už :/

95 Alice Alice | 4. března 2013 v 22:52

Nádherné ale smutné... TAKHLE NESMÍ MURTAGH(♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥) SKONČIT

96 Lory Lory | 24. března 2013 v 10:29

Nápodobně...

97 kačka.sejka.arya kačka.sejka.arya | E-mail | 23. července 2014 v 17:19

moc dobrý :)

98 kačka.sejka.arya kačka.sejka.arya | E-mail | 23. července 2014 v 17:19

moc dobrý :)

99 kačka.sejka.arya kačka.sejka.arya | E-mail | 23. července 2014 v 17:19

moc dobrý :)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama